&Nu Status


Mail log för September - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1180807373-0.82336.29868.3931.61
obfuscate5895836-3.24212.50098.981.02
obfuscate5105028-2.77338.00098.431.57
obfuscate48847018-6.38117.05696.313.69
obfuscate4564479-1.5576.77898.031.97
obfuscate4164088-2.33315.87598.081.92
obfuscate391290101-10.15529.79274.1725.83
obfuscate38834939-4.80520.10389.9510.05
obfuscate3773689-2.9088.33397.612.39
obfuscate36235111-2.69522.72796.963.04
obfuscate3573534-3.08512.75098.881.12

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1180807373-0.82336.29868.3931.61
obfuscate5895836-3.24212.50098.981.02
obfuscate5105028-2.77338.00098.431.57
obfuscate48847018-6.38117.05696.313.69
obfuscate4564479-1.5576.77898.031.97
obfuscate4164088-2.33315.87598.081.92
obfuscate3773689-2.9088.33397.612.39
obfuscate3573534-3.08512.75098.881.12
obfuscate36235111-2.69522.72796.963.04
obfuscate38834939-4.80520.10389.9510.05
obfuscate34433311-16.03311.27396.803.20

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1180807373-0.82336.29868.3931.61
obfuscate249104145-4.79810.31041.7758.23
obfuscate391290101-10.15529.79274.1725.83
obfuscate782850-0.07116.94035.9064.10
obfuscate38834939-4.80520.10389.9510.05
obfuscate22619927-2.26617.37088.0511.95
obfuscate24121724-4.20335.70890.049.96
obfuscate614021-2.05043.95265.5734.43
obfuscate48847018-6.38117.05696.313.69
obfuscate235223123.13929.83394.895.11
obfuscate34433311-16.03311.27396.803.20

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate69663-78.36412.33395.654.35
obfuscate23230-66.5220.000100.000.00
obfuscate880-41.7500.000100.000.00
obfuscate39390-16.3850.000100.000.00
obfuscate34433311-16.03311.27396.803.20
obfuscate1851832-14.3018.50098.921.08
obfuscate97961-13.99022.00098.971.03
obfuscate110-13.0000.000100.000.00
obfuscate10100-12.4000.000100.000.00
obfuscate391290101-10.15529.79274.1725.83
obfuscate55550-9.1640.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24222-1.31868.00091.678.33
obfuscate7070.00045.0000.00100.00
obfuscate614021-2.05043.95265.5734.43
obfuscate5105028-2.77338.00098.431.57
obfuscate2114.00037.00050.0050.00
obfuscate1180807373-0.82336.29868.3931.61
obfuscate24121724-4.20335.70890.049.96
obfuscate141130.63631.66778.5721.43
obfuscate235223123.13929.83394.895.11
obfuscate391290101-10.15529.79274.1725.83
obfuscate3233167-4.95326.14397.832.17

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate55550-9.1640.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.9090.000100.000.00
obfuscate30300-0.4670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.6670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00045.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate3030.0000.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate782850-0.07116.94035.9064.10
obfuscate11470.50013.00036.3663.64
obfuscate10460.00021.33340.0060.00
obfuscate5231.50016.33340.0060.00
obfuscate249104145-4.79810.31041.7758.23
obfuscate2114.00037.00050.0050.00
obfuscate6331.0007.00050.0050.00

Mest Spam med ratio 95.6 var:
Fri Sep 19 22:12:22 2014; Spam; 95.6; obfuscate; DR. MICHAEL COLLINS; JUNK TRANSFER OF 20.5M DOLLARS.....Reply;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Sep 1 22:08:30 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0152 -- 3.30 account credit;

1017 st Spam och 9280 st Ham ger totalt 10297 st Mail (09% spam) till 107 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.6303


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 2 11:42:00 EDT 2014