&Nu Status


Mail log för Augusti - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate122691930739.82440.91574.9625.04
obfuscate5305237-1.98518.85798.681.32
obfuscate5044959-4.94513.33398.211.79
obfuscate46044218-11.06620.50096.093.91
obfuscate4374325-3.09711.80098.861.14
obfuscate4234185-7.37112.00098.821.18
obfuscate4023957-6.40347.71498.261.74
obfuscate398196202-0.82112.86649.2550.75
obfuscate39638610-8.43518.50097.472.53
obfuscate36935910-3.04220.40097.292.71
obfuscate35634511-1.5578.54596.913.09

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate122691930739.82440.91574.9625.04
obfuscate5305237-1.98518.85798.681.32
obfuscate5044959-4.94513.33398.211.79
obfuscate46044218-11.06620.50096.093.91
obfuscate4374325-3.09711.80098.861.14
obfuscate4234185-7.37112.00098.821.18
obfuscate4023957-6.40347.71498.261.74
obfuscate39638610-8.43518.50097.472.53
obfuscate36935910-3.04220.40097.292.71
obfuscate3453450-97.2030.000100.000.00
obfuscate35634511-1.5578.54596.913.09

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate122691930739.82440.91574.9625.04
obfuscate398196202-0.82112.86649.2550.75
obfuscate34127863-5.6408.82581.5218.48
obfuscate28323449-3.62027.18482.6917.31
obfuscate21818038-3.38324.57982.5717.43
obfuscate956233-0.1779.87965.2634.74
obfuscate28926722-1.55820.81892.397.61
obfuscate14512619-5.64339.26386.9013.10
obfuscate351619-1.43827.00045.7154.29
obfuscate46044218-11.06620.50096.093.91
obfuscate301416-2.57122.62546.6753.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate862-98.833-0.50075.0025.00
obfuscate3453450-97.2030.000100.000.00
obfuscate37370-58.1350.000100.000.00
obfuscate990-36.3330.000100.000.00
obfuscate2042022-29.5059.00099.020.98
obfuscate38380-17.2110.000100.000.00
obfuscate96924-15.52224.50095.834.17
obfuscate46044218-11.06620.50096.093.91
obfuscate39638610-8.43518.50097.472.53
obfuscate36360-7.7500.000100.000.00
obfuscate4234185-7.37112.00098.821.18

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00075.0000.00100.00
obfuscate28262-1.19273.50092.867.14
obfuscate56533-1.43473.00094.645.36
obfuscate50473-1.51173.00094.006.00
obfuscate5140.00053.75020.0080.00
obfuscate4023957-6.40347.71498.261.74
obfuscate979340.15144.25095.884.12
obfuscate122691930739.82440.91574.9625.04
obfuscate62593-3.49239.66795.164.84
obfuscate14512619-5.64339.26386.9013.10
obfuscate33276-0.63036.00081.8218.18

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate37370-58.1350.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate36360-7.7500.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate21210-1.8100.000100.000.00
obfuscate990-1.2220.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate990-0.6670.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00075.0000.00100.00
obfuscate8080.00022.0000.00100.00
obfuscate3030.00017.6670.00100.00
obfuscate5140.00053.75020.0080.00
obfuscate725-0.50030.00028.5771.43
obfuscate351619-1.43827.00045.7154.29
obfuscate301416-2.57122.62546.6753.33
obfuscate398196202-0.82112.86649.2550.75
obfuscate422-1.0007.00050.0050.00
obfuscate956233-0.1779.87965.2634.74
obfuscate122691930739.82440.91574.9625.04

Mest Spam med ratio 85.1 var:
Sun Aug 17 12:38:26 2014; Spam; 85.1; obfuscate; Mr. Godwin Emefiele; JUNK IMMEDIATE SETTLEMENT OF YOUR OUTSTANDING PAYMENT;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Aug 1 13:45:02 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0151 -- 5.25 account credit;

955 st Spam och 9433 st Ham ger totalt 10388 st Mail (09% spam) till 111 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.9958


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 2 11:42:00 EDT 2014