&Nu Status


Mail log för Juli - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate103810380-100.0660.000100.000.00
obfuscate868583285-1.10351.03267.1732.83
obfuscate4714647-2.4078.28698.511.49
obfuscate43442212-7.22027.33397.242.76
obfuscate4023993-14.31617.66799.250.75
obfuscate3453396-1.4456.66798.261.74
obfuscate3453450-3.7650.000100.000.00
obfuscate3323248-12.15411.75097.592.41
obfuscate32631412-3.01013.75096.323.68
obfuscate32430321-2.69037.09593.526.48
obfuscate3193154-5.10823.00098.751.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate103810380-100.0660.000100.000.00
obfuscate868583285-1.10351.03267.1732.83
obfuscate4714647-2.4078.28698.511.49
obfuscate43442212-7.22027.33397.242.76
obfuscate4023993-14.31617.66799.250.75
obfuscate3453450-3.7650.000100.000.00
obfuscate3453396-1.4456.66798.261.74
obfuscate3323248-12.15411.75097.592.41
obfuscate3193154-5.10823.00098.751.25
obfuscate32631412-3.01013.75096.323.68
obfuscate32430321-2.69037.09593.526.48

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate868583285-1.10351.03267.1732.83
obfuscate1308149-0.0999.24562.3137.69
obfuscate631944-0.78927.95530.1669.84
obfuscate21818137-4.35921.10883.0316.97
obfuscate21317637-5.93228.75782.6317.37
obfuscate30027129-4.7058.03490.339.67
obfuscate32430321-2.69037.09593.526.48
obfuscate26024020-0.75420.75092.317.69
obfuscate1089315-15.45253.00086.1113.89
obfuscate20919415-2.12927.93392.827.18
obfuscate32631412-3.01013.75096.323.68

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate103810380-100.0660.000100.000.00
obfuscate220-99.5000.000100.000.00
obfuscate42420-50.8330.000100.000.00
obfuscate11110-49.0910.000100.000.00
obfuscate42420-29.6430.000100.000.00
obfuscate24177-23.94133.28670.8329.17
obfuscate1089315-15.45253.00086.1113.89
obfuscate4023993-14.31617.66799.250.75
obfuscate1581535-13.51613.00096.843.16
obfuscate1111092-13.50525.00098.201.80
obfuscate330-13.3330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00061.2500.00100.00
obfuscate25214-1.23858.75084.0016.00
obfuscate35314-1.22658.50088.5711.43
obfuscate1089315-15.45253.00086.1113.89
obfuscate6150.00051.60016.6783.33
obfuscate868583285-1.10351.03267.1732.83
obfuscate50464-4.15250.75092.008.00
obfuscate44404-1.35049.00090.919.09
obfuscate181080.50039.12555.5644.44
obfuscate32430321-2.69037.09593.526.48
obfuscate1411365-1.04434.00096.453.55

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42420-50.8330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate40400-9.5500.000100.000.00
obfuscate16160-0.6250.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate103810380-100.0660.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00061.2500.00100.00
obfuscate7070.00031.1430.00100.00
obfuscate6150.00051.60016.6783.33
obfuscate6154.00021.80016.6783.33
obfuscate4131.00010.33325.0075.00
obfuscate4131.00017.66725.0075.00
obfuscate631944-0.78927.95530.1669.84
obfuscate181080.50039.12555.5644.44
obfuscate743-0.25010.33357.1442.86
obfuscate1308149-0.0999.24562.3137.69
obfuscate9632.00010.33366.6733.33

Mest Spam med ratio 131.4 var:
Wed Jul 2 11:55:20 2014; Spam; 131.4; obfuscate; Federal Bureau of Investigation; JUNK AUTHORIZATION OF RELEASE OF FUNDS VIA ATM...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Jul 1 19:00:36 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0150 -- 7.20 account credit;

731 st Spam och 8686 st Ham ger totalt 9417 st Mail (07% spam) till 102 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 34.6799


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Aug 2 11:42:00 EDT 2014