&Nu Status


Mail log för Maj - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13871159228-0.72651.69383.5616.44
obfuscate55552431-3.84013.51694.415.59
obfuscate50647729-8.23713.24194.275.73
obfuscate48145823-11.4109.13095.224.78
obfuscate4094036-2.8047.16798.531.47
obfuscate398255143-6.46714.87464.0735.93
obfuscate3973889-2.41216.55697.732.27
obfuscate38431569-10.78714.27582.0317.97
obfuscate374363110.22310.18297.062.94
obfuscate3693618-1.4602.25097.832.17
obfuscate35428470-3.9446.15780.2319.77

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13871159228-0.72651.69383.5616.44
obfuscate55552431-3.84013.51694.415.59
obfuscate50647729-8.23713.24194.275.73
obfuscate48145823-11.4109.13095.224.78
obfuscate4094036-2.8047.16798.531.47
obfuscate3973889-2.41216.55697.732.27
obfuscate374363110.22310.18297.062.94
obfuscate3693618-1.4602.25097.832.17
obfuscate38431569-10.78714.27582.0317.97
obfuscate31430212-6.50358.50096.183.82
obfuscate35428470-3.9446.15780.2319.77

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13871159228-0.72651.69383.5616.44
obfuscate398255143-6.46714.87464.0735.93
obfuscate35428470-3.9446.15780.2319.77
obfuscate38431569-10.78714.27582.0317.97
obfuscate21317637-3.84719.78482.6317.37
obfuscate55552431-3.84013.51694.415.59
obfuscate50647729-8.23713.24194.275.73
obfuscate29526926-32.4289.11591.198.81
obfuscate48145823-11.4109.13095.224.78
obfuscate17315320-6.1907.55088.4411.56
obfuscate381820-0.44414.50047.3752.63

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate50455-88.3336.00090.0010.00
obfuscate20146-85.3570.33370.0030.00
obfuscate880-52.6250.000100.000.00
obfuscate41365-48.55611.80087.8012.20
obfuscate29526926-32.4289.11591.198.81
obfuscate79790-19.5440.000100.000.00
obfuscate660-18.1670.000100.000.00
obfuscate48145823-11.4109.13095.224.78
obfuscate38431569-10.78714.27582.0317.97
obfuscate43430-9.8840.000100.000.00
obfuscate50647729-8.23713.24194.275.73

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14514050.386206.80096.553.45
obfuscate211-1.00094.00050.0050.00
obfuscate3130132.80071.00096.773.23
obfuscate31430212-6.50358.50096.183.82
obfuscate13871159228-0.72651.69383.5616.44
obfuscate463115-0.06545.13367.3932.61
obfuscate14713116-7.52740.18889.1210.88
obfuscate14770.42939.71450.0050.00
obfuscate1010.00039.0000.00100.00
obfuscate46451-3.53334.00097.832.17
obfuscate15960.66728.50060.0040.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate43430-9.8840.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate990-1.1110.000100.000.00
obfuscate14140-0.2860.000100.000.00
obfuscate34340-0.8240.000100.000.00
obfuscate660-18.1670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.5710.000100.000.00
obfuscate51510-1.4710.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.0000.0000.00100.00
obfuscate1010.00039.0000.00100.00
obfuscate15780.7148.50046.6753.33
obfuscate381820-0.44414.50047.3752.63
obfuscate211-1.00094.00050.0050.00
obfuscate2110.0006.00050.0050.00
obfuscate14770.42939.71450.0050.00
obfuscate211-1.00027.00050.0050.00
obfuscate1064-1.3336.00060.0040.00
obfuscate15960.66728.50060.0040.00

Mest Spam med ratio 1000 var:
Tue May 6 02:33:18 2014; Spam; 1000; obfuscate; Lisbeth Larsson ; JUNK Ang. niornas avslutningslunch;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri May 2 05:32:44 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pairNIC Customer Care ; svenskalammskinn.com EXPIRES July 31st 2014;

909 st Spam och 9271 st Ham ger totalt 10180 st Mail (08% spam) till 110 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.3784


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 2 11:42:00 EDT 2014