&Nu Status


Mail log för April - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1050857193-0.85552.75181.6218.38
obfuscate59255438-12.2539.68493.586.42
obfuscate57252745-4.09110.24492.137.87
obfuscate45744512-2.33925.33397.372.63
obfuscate42239824-5.0256.58394.315.69
obfuscate3963924-4.1619.00098.991.01
obfuscate37834533-13.04110.51591.278.73
obfuscate3593509-1.3346.00097.492.51
obfuscate352336160.74418.31295.454.55
obfuscate34429252-4.7196.25084.8815.12
obfuscate3083017-5.79127.14397.732.27

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1050857193-0.85552.75181.6218.38
obfuscate59255438-12.2539.68493.586.42
obfuscate57252745-4.09110.24492.137.87
obfuscate45744512-2.33925.33397.372.63
obfuscate42239824-5.0256.58394.315.69
obfuscate3963924-4.1619.00098.991.01
obfuscate3593509-1.3346.00097.492.51
obfuscate37834533-13.04110.51591.278.73
obfuscate352336160.74418.31295.454.55
obfuscate3083017-5.79127.14397.732.27
obfuscate34429252-4.7196.25084.8815.12

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1050857193-0.85552.75181.6218.38
obfuscate218165531.38217.60475.6924.31
obfuscate34429252-4.7196.25084.8815.12
obfuscate57252745-4.09110.24492.137.87
obfuscate59255438-12.2539.68493.586.42
obfuscate37834533-13.04110.51591.278.73
obfuscate17815028-2.06710.14384.2715.73
obfuscate42239824-5.0256.58394.315.69
obfuscate28025723-7.75910.08791.798.21
obfuscate161139226.99323.86486.3413.66
obfuscate26524520-1.74321.70092.457.55

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate33312-82.0656.00093.946.06
obfuscate19154-79.7330.00078.9521.05
obfuscate11110-48.9090.000100.000.00
obfuscate34313-46.4527.00091.188.82
obfuscate78780-19.8460.000100.000.00
obfuscate2442359-18.56210.00096.313.69
obfuscate37834533-13.04110.51591.278.73
obfuscate211-13.0006.00050.0050.00
obfuscate59255438-12.2539.68493.586.42
obfuscate24240-9.4580.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1050857193-0.85552.75181.6218.38
obfuscate40319-0.09745.55677.5022.50
obfuscate7163.00039.33314.2985.71
obfuscate835332.66739.00037.5062.50
obfuscate1551532-1.26128.00098.711.29
obfuscate3083017-5.79127.14397.732.27
obfuscate39363-3.83326.66792.317.69
obfuscate45744512-2.33925.33397.372.63
obfuscate161139226.99323.86486.3413.66
obfuscate11741.14323.75063.6436.36
obfuscate26524520-1.74321.70092.457.55

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate38380-8.3950.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate47470-1.1490.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0000.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate7163.00039.33314.2985.71
obfuscate5142.0008.50020.0080.00
obfuscate216150.8339.13328.5771.43
obfuscate3120.0006.00033.3366.67
obfuscate835332.66739.00037.5062.50
obfuscate945-0.50012.20044.4455.56
obfuscate1156-0.80013.66745.4554.55

Mest Spam med ratio 128.3 var:
Wed Apr 23 02:29:14 2014; Spam; 128.3; obfuscate; Mr.Marc Andreessen; JUNK Confirmation Letter;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Apr 1 20:22:33 2014; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QJordbC3A4vning;

761 st Spam och 8920 st Ham ger totalt 9681 st Mail (07% spam) till 118 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 23.4350


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri May 2 11:42:01 EDT 2014