&Nu Status


Mail log för Mars - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate130910642450.38450.44181.2818.72
obfuscate9048968-14.02137.25099.120.88
obfuscate582453129-7.95424.51977.8422.16
obfuscate5425339-2.9749.00098.341.66
obfuscate47045317-6.2499.94196.383.62
obfuscate4494463-2.89912.66799.330.67
obfuscate44743413-2.35919.00097.092.91
obfuscate3683599-1.3846.55697.552.45
obfuscate33928653-5.0456.22684.3715.63
obfuscate3233194-7.80923.25098.761.24
obfuscate30328122-2.5207.72792.747.26

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate130910642450.38450.44181.2818.72
obfuscate9048968-14.02137.25099.120.88
obfuscate5425339-2.9749.00098.341.66
obfuscate582453129-7.95424.51977.8422.16
obfuscate47045317-6.2499.94196.383.62
obfuscate4494463-2.89912.66799.330.67
obfuscate44743413-2.35919.00097.092.91
obfuscate3683599-1.3846.55697.552.45
obfuscate3233194-7.80923.25098.761.24
obfuscate33928653-5.0456.22684.3715.63
obfuscate30328122-2.5207.72792.747.26

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate130910642450.38450.44181.2818.72
obfuscate582453129-7.95424.51977.8422.16
obfuscate33928653-5.0456.22684.3715.63
obfuscate22017941-4.41311.75681.3618.64
obfuscate8955340.10932.73561.8038.20
obfuscate20117526-13.50339.03887.0612.94
obfuscate30328122-2.5207.72792.747.26
obfuscate47045317-6.2499.94196.383.62
obfuscate28927316-2.99329.25094.465.54
obfuscate21420014-4.0158.35793.466.54
obfuscate44743413-2.35919.00097.092.91

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13103-79.300-33.33376.9223.08
obfuscate35314-78.6456.00088.5711.43
obfuscate29263-59.1927.00089.6610.34
obfuscate880-40.7500.000100.000.00
obfuscate73730-21.6710.000100.000.00
obfuscate43412-21.63410.00095.354.65
obfuscate9048968-14.02137.25099.120.88
obfuscate20117526-13.50339.03887.0612.94
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate18517510-11.6869.10094.595.41
obfuscate26242-9.1676.00092.317.69

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00099.0000.00100.00
obfuscate34259-0.40073.77873.5326.47
obfuscate541-0.25065.00080.0020.00
obfuscate130910642450.38450.44181.2818.72
obfuscate20117526-13.50339.03887.0612.94
obfuscate9048968-14.02137.25099.120.88
obfuscate18153-0.53336.66783.3316.67
obfuscate1421402-0.71433.50098.591.41
obfuscate8955340.10932.73561.8038.20
obfuscate59572-0.68431.50096.613.39
obfuscate28927316-2.99329.25094.465.54

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate44440-2.7500.000100.000.00
obfuscate10100-0.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate36360-1.1110.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate1311310-2.5950.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate55550-1.3640.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate31310-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00099.0000.00100.00
obfuscate3030.00021.3330.00100.00
obfuscate1010.0000.0000.00100.00
obfuscate11560.20013.83345.4554.55
obfuscate2110.0006.00050.0050.00
obfuscate8955340.10932.73561.8038.20
obfuscate11740.00015.50063.6436.36
obfuscate1174-0.28614.50063.6436.36
obfuscate1284-0.50019.50066.6733.33
obfuscate9630.50021.66766.6733.33
obfuscate34259-0.40073.77873.5326.47

Mest Spam med ratio 125.3 var:
Mon Mar 24 19:17:14 2014; Spam; 125.3; obfuscate; ADAMS WALTER; JUNK GOOD DAY. ;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Mar 3 02:58:54 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0146 -- no payment due;

766 st Spam och 9573 st Ham ger totalt 10339 st Mail (07% spam) till 106 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.2467


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Apr 2 11:42:00 EDT 2014