&Nu Status


Mail log för Februari - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029869160-1.23462.28184.4515.55
obfuscate5915847-1.97312.42998.821.18
obfuscate5915838-9.4799.50098.651.35
obfuscate50549114-3.2249.28697.232.77
obfuscate4264197-6.8199.00098.361.64
obfuscate39831484-11.54114.81078.8921.11
obfuscate3923875-3.1528.20098.721.28
obfuscate31728928-3.8276.28691.178.83
obfuscate3153132-1.2567.00099.370.63
obfuscate28827711-6.96040.54596.183.82
obfuscate27225616-1.8406.12594.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029869160-1.23462.28184.4515.55
obfuscate5915847-1.97312.42998.821.18
obfuscate5915838-9.4799.50098.651.35
obfuscate50549114-3.2249.28697.232.77
obfuscate4264197-6.8199.00098.361.64
obfuscate3923875-3.1528.20098.721.28
obfuscate39831484-11.54114.81078.8921.11
obfuscate3153132-1.2567.00099.370.63
obfuscate31728928-3.8276.28691.178.83
obfuscate28827711-6.96040.54596.183.82
obfuscate27225616-1.8406.12594.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029869160-1.23462.28184.4515.55
obfuscate39831484-11.54114.81078.8921.11
obfuscate23618254-6.41816.16777.1222.88
obfuscate31728928-3.8276.28691.178.83
obfuscate26024119-2.87128.57992.697.31
obfuscate18316617-3.13348.47190.719.29
obfuscate27225616-1.8406.12594.125.88
obfuscate50549114-3.2249.28697.232.77
obfuscate5946131.32621.53877.9722.03
obfuscate28827711-6.96040.54596.183.82
obfuscate2110111.70025.63647.6252.38

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19172-87.529-47.50089.4710.53
obfuscate63630-85.8570.000100.000.00
obfuscate26251-57.4006.00096.153.85
obfuscate1991918-33.37711.87595.984.02
obfuscate660-21.1670.000100.000.00
obfuscate74731-20.7266.00098.651.35
obfuscate211-13.0006.00050.0050.00
obfuscate39831484-11.54114.81078.8921.11
obfuscate5915838-9.4799.50098.651.35
obfuscate41410-7.4630.000100.000.00
obfuscate28827711-6.96040.54596.183.82

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00099.7500.00100.00
obfuscate422-1.00090.50050.0050.00
obfuscate45441-1.43289.00097.782.22
obfuscate1029869160-1.23462.28184.4515.55
obfuscate1688-1.25057.25050.0050.00
obfuscate18316617-3.13348.47190.719.29
obfuscate28827711-6.96040.54596.183.82
obfuscate7611.16735.00085.7114.29
obfuscate1321266-0.65930.66795.454.55
obfuscate26024119-2.87128.57992.697.31
obfuscate2110111.70025.63647.6252.38

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate21210-1.2380.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate6600.5000.000100.000.00
obfuscate41410-7.4630.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00099.7500.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate3120.0009.00033.3366.67
obfuscate2110111.70025.63647.6252.38
obfuscate422-1.00090.50050.0050.00
obfuscate211-13.0006.00050.0050.00
obfuscate1688-1.25057.25050.0050.00
obfuscate1183-0.25012.33372.7327.27
obfuscate23618254-6.41816.16777.1222.88
obfuscate9720.57116.50077.7822.22
obfuscate5946131.32621.53877.9722.03

Mest Spam med ratio 124.3 var:
Sun Feb 16 04:12:53 2014; Spam; 124.3; obfuscate; KeyStone Bank Plc; JUNK Your Card is Ready For Shipment;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Sun Feb 2 20:56:02 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0145 -- no payment due;

548 st Spam och 8635 st Ham ger totalt 9183 st Mail (05% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 31.2299


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 2 11:42:01 EST 2014