&Nu Status


Mail log för Januari - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1024845179-0.62856.41982.5217.48
obfuscate7527475-1.75431.60099.340.66
obfuscate5525457-20.8357.71498.731.27
obfuscate5335249-3.08015.33398.311.69
obfuscate43541916-5.6019.56296.323.68
obfuscate36431846-3.5796.19687.3612.64
obfuscate33532510-1.2378.20097.012.99
obfuscate31730215-5.22543.13395.274.73
obfuscate31426054-4.11231.50082.8017.20
obfuscate3063024-3.0369.00098.691.31
obfuscate3023020-0.3680.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1024845179-0.62856.41982.5217.48
obfuscate7527475-1.75431.60099.340.66
obfuscate5525457-20.8357.71498.731.27
obfuscate5335249-3.08015.33398.311.69
obfuscate43541916-5.6019.56296.323.68
obfuscate33532510-1.2378.20097.012.99
obfuscate36431846-3.5796.19687.3612.64
obfuscate3023020-0.3680.000100.000.00
obfuscate31730215-5.22543.13395.274.73
obfuscate3063024-3.0369.00098.691.31
obfuscate31426054-4.11231.50082.8017.20

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1024845179-0.62856.41982.5217.48
obfuscate31426054-4.11231.50082.8017.20
obfuscate36431846-3.5796.19687.3612.64
obfuscate21517441-6.85623.29380.9319.07
obfuscate28224537-11.18012.43286.8813.12
obfuscate19717522-4.45151.90988.8311.17
obfuscate27325221-1.9528.47692.317.69
obfuscate17515916-22.84312.06290.869.14
obfuscate43541916-5.6019.56296.323.68
obfuscate31730215-5.22543.13395.274.73
obfuscate20719314-1.8087.92993.246.76

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1871843-98.7836.00098.401.60
obfuscate19190-94.5790.000100.000.00
obfuscate39372-77.1087.00094.875.13
obfuscate13121-36.9177.00092.317.69
obfuscate17515916-22.84312.06290.869.14
obfuscate71701-22.8296.00098.591.41
obfuscate5525457-20.8357.71498.731.27
obfuscate44440-16.9770.000100.000.00
obfuscate110-13.0000.000100.000.00
obfuscate28224537-11.18012.43286.8813.12
obfuscate21517441-6.85623.29380.9319.07

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2052023-3.62979.33398.541.46
obfuscate1024845179-0.62856.41982.5217.48
obfuscate19717522-4.45151.90988.8311.17
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate13121-1.08351.00092.317.69
obfuscate31730215-5.22543.13395.274.73
obfuscate413-1.00043.00025.0075.00
obfuscate26224-0.40938.00084.6215.38
obfuscate99972-0.93834.50097.982.02
obfuscate7527475-1.75431.60099.340.66
obfuscate31426054-4.11231.50082.8017.20

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate42420-2.5480.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate9900.1110.000100.000.00
obfuscate550-0.6000.000100.000.00
obfuscate1011010-1.7230.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate413-1.00043.00025.0075.00
obfuscate1459-1.80029.22235.7164.29
obfuscate166100.33320.40037.5062.50
obfuscate1587-0.75025.71453.3346.67
obfuscate221210-0.58319.40054.5545.45
obfuscate5320.00011.00060.0040.00
obfuscate8533.20012.66762.5037.50
obfuscate6421.5009.00066.6733.33
obfuscate6421.7506.00066.6733.33

Mest Spam med ratio 141.8 var:
Fri Jan 10 18:19:39 2014; Spam; 141.8; obfuscate; MR.PERRY WINCHESTER; JUNK FROM MR.PERRY WINCHESTER Payment Notification With All Du...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Jan 2 03:50:21 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0144 -- no payment due;

617 st Spam och 8958 st Ham ger totalt 9575 st Mail (06% spam) till 114 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.4733


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 2 11:42:00 EST 2014