&Nu Status


Mail log för September - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11821017165-0.16153.50386.0413.96
obfuscate49348211-2.1897.45597.772.23
obfuscate4894818-8.07521.87598.361.64
obfuscate4324293-7.2758.66799.310.69
obfuscate3873816-2.53025.33398.451.55
obfuscate33832117-1.54810.70694.975.03
obfuscate3153150-1.2000.000100.000.00
obfuscate2792754-2.80022.25098.571.43
obfuscate2472470-3.5670.000100.000.00
obfuscate2202182-1.1248.00099.090.91
obfuscate20217725-14.95510.76087.6212.38

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11821017165-0.16153.50386.0413.96
obfuscate49348211-2.1897.45597.772.23
obfuscate4894818-8.07521.87598.361.64
obfuscate4324293-7.2758.66799.310.69
obfuscate3873816-2.53025.33398.451.55
obfuscate33832117-1.54810.70694.975.03
obfuscate3153150-1.2000.000100.000.00
obfuscate2792754-2.80022.25098.571.43
obfuscate2472470-3.5670.000100.000.00
obfuscate2202182-1.1248.00099.090.91
obfuscate1881862-3.9787.50098.941.06

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11821017165-0.16153.50386.0413.96
obfuscate18415232-3.82946.28182.6117.39
obfuscate17113932-5.51817.34481.2918.71
obfuscate19116328-8.3199.28685.3414.66
obfuscate20217725-14.95510.76087.6212.38
obfuscate493019-0.93326.15861.2238.78
obfuscate33832117-1.54810.70694.975.03
obfuscate746311-0.52446.63685.1414.86
obfuscate49348211-2.1897.45597.772.23
obfuscate1591509-0.52725.22294.345.66
obfuscate4894818-8.07521.87598.361.64

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-100.0000.000100.000.00
obfuscate48480-80.5210.000100.000.00
obfuscate44431-51.95310.00097.732.27
obfuscate220-51.5000.000100.000.00
obfuscate52520-50.2690.000100.000.00
obfuscate61610-25.2950.000100.000.00
obfuscate20217725-14.95510.76087.6212.38
obfuscate23221-14.2738.00095.654.35
obfuscate48480-10.8750.000100.000.00
obfuscate19116328-8.3199.28685.3414.66
obfuscate4894818-8.07521.87598.361.64

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.000113.00050.0050.00
obfuscate624-1.50083.00033.3366.67
obfuscate5050.00082.4000.00100.00
obfuscate4040.00080.0000.00100.00
obfuscate6060.00074.3330.00100.00
obfuscate11821017165-0.16153.50386.0413.96
obfuscate46406-0.55052.00086.9613.04
obfuscate532-2.33349.00060.0040.00
obfuscate746311-0.52446.63685.1414.86
obfuscate18415232-3.82946.28182.6117.39
obfuscate28226-0.68241.66778.5721.43

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-4.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate6601.3330.000100.000.00
obfuscate52520-50.2690.000100.000.00
obfuscate14140-0.6430.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate23230-0.3480.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate6600.0000.000100.000.00
obfuscate13113106.3360.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00080.0000.00100.00
obfuscate5050.00082.4000.00100.00
obfuscate6060.00074.3330.00100.00
obfuscate312-1.0007.00033.3366.67
obfuscate624-1.50083.00033.3366.67
obfuscate2110.000113.00050.0050.00
obfuscate633-1.66740.33350.0050.00
obfuscate532-2.33349.00060.0040.00
obfuscate493019-0.93326.15861.2238.78
obfuscate431-0.6676.00075.0025.00
obfuscate28226-0.68241.66778.5721.43

Mest Spam med ratio 134.8 var:
Fri Sep 20 06:21:58 2013; Spam; 134.8; obfuscate; Mrs Hector Palmira; JUNK CONGRATULATIONS FROM EUROJACKPOT.;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Sep 3 15:18:58 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0140 -- no payment due;

452 st Spam och 7938 st Ham ger totalt 8390 st Mail (05% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 36.2212


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 2 11:42:00 EDT 2013