&Nu Status


Mail log för Augusti - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1400758642-0.31938.55054.1445.86
obfuscate5295263-1.95473.66799.430.57
obfuscate46904690.00036.3030.00100.00
obfuscate44042515-3.60726.80096.593.41
obfuscate4375432-1.20035.6551.1498.86
obfuscate41204120.00035.3590.00100.00
obfuscate3753669-8.56056.55697.602.40
obfuscate3393381-1.7639.00099.710.29
obfuscate3093054-17.50237.50098.711.29
obfuscate29826731-2.21729.96889.6010.40
obfuscate2922884-4.88519.75098.631.37

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1400758642-0.31938.55054.1445.86
obfuscate5295263-1.95473.66799.430.57
obfuscate44042515-3.60726.80096.593.41
obfuscate3753669-8.56056.55697.602.40
obfuscate3393381-1.7639.00099.710.29
obfuscate3093054-17.50237.50098.711.29
obfuscate2922884-4.88519.75098.631.37
obfuscate29826731-2.21729.96889.6010.40
obfuscate2732649-2.23121.66796.703.30
obfuscate1961942-0.91210.50098.981.02
obfuscate1881835-1.8098.40097.342.66

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1400758642-0.31938.55054.1445.86
obfuscate46904690.00036.3030.00100.00
obfuscate4375432-1.20035.6551.1498.86
obfuscate41204120.00035.3590.00100.00
obfuscate18213943-5.89247.74476.3723.63
obfuscate14710839-7.49120.41073.4726.53
obfuscate29826731-2.21729.96889.6010.40
obfuscate19816929-5.46210.48385.3514.65
obfuscate644321-0.53526.04867.1932.81
obfuscate1601392113.26632.42986.8813.12
obfuscate287210.71428.33325.0075.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate945-100.0000.00044.4455.56
obfuscate53530-73.0570.000100.000.00
obfuscate41410-44.1950.000100.000.00
obfuscate432914-41.93130.14367.4432.56
obfuscate48480-30.0210.000100.000.00
obfuscate18416717-18.68313.58890.769.24
obfuscate3093054-17.50237.50098.711.29
obfuscate21210-16.1900.000100.000.00
obfuscate36360-12.3330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5295263-1.95473.66799.430.57
obfuscate1301219-7.05862.66793.086.92
obfuscate624-0.50061.00033.3366.67
obfuscate64613-1.91860.33395.314.69
obfuscate3753669-8.56056.55697.602.40
obfuscate18213943-5.89247.74476.3723.63
obfuscate1400758642-0.31938.55054.1445.86
obfuscate97943-1.12838.00096.913.09
obfuscate3093054-17.50237.50098.711.29
obfuscate46904690.00036.3030.00100.00
obfuscate817-1.00035.85712.5087.50

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate41410-44.1950.000100.000.00
obfuscate14140-0.8570.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate25250-1.1200.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate2020.00031.5000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.00021.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate2020.0006.5000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate3030.00024.0000.00100.00
obfuscate1010.00027.0000.00100.00
obfuscate41204120.00035.3590.00100.00
obfuscate46904690.00036.3030.00100.00

Mest Spam med ratio 127.5 var:
Tue Aug 27 23:59:02 2013; Spam; 127.5; obfuscate; Mr. Sopha Chum; JUNK (Waiting to hear from you urgently);
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Aug 1 17:06:52 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0139 -- no payment due;

2372 st Spam och 7225 st Ham ger totalt 9597 st Mail (24% spam) till 120 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 35.2378


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 2 11:42:01 EDT 2013