&Nu Status


Mail log för Juli - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate891587304-1.08354.62865.8834.12
obfuscate4264215-0.81912.00098.831.17
obfuscate37836315-2.22038.33396.033.97
obfuscate3203128-11.83332.25097.502.50
obfuscate3012974-14.57949.50098.671.33
obfuscate2922911-0.7977.00099.660.34
obfuscate2482435-1.32118.80097.982.02
obfuscate2292263-4.54927.66798.691.31
obfuscate20615155-12.96717.21873.3026.70
obfuscate1951941-1.6919.00099.490.51
obfuscate1941913-6.3257.00098.451.55

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate891587304-1.08354.62865.8834.12
obfuscate4264215-0.81912.00098.831.17
obfuscate37836315-2.22038.33396.033.97
obfuscate3203128-11.83332.25097.502.50
obfuscate3012974-14.57949.50098.671.33
obfuscate2922911-0.7977.00099.660.34
obfuscate2482435-1.32118.80097.982.02
obfuscate2292263-4.54927.66798.691.31
obfuscate1951941-1.6919.00099.490.51
obfuscate1941913-6.3257.00098.451.55
obfuscate1891890-4.7620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate891587304-1.08354.62865.8834.12
obfuscate20615155-12.96717.21873.3026.70
obfuscate17414034-8.57957.76580.4619.54
obfuscate16112932-9.44214.03180.1219.88
obfuscate37836315-2.22038.33396.033.97
obfuscate3928110.00050.81871.7928.21
obfuscate413110-0.19419.20075.6124.39
obfuscate372710-2.44421.70072.9727.03
obfuscate3203128-11.83332.25097.502.50
obfuscate1291218-5.52943.12593.806.20
obfuscate4264215-0.81912.00098.831.17

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-93.3330.000100.000.00
obfuscate23230-88.3040.000100.000.00
obfuscate37370-44.1620.000100.000.00
obfuscate43430-33.0230.000100.000.00
obfuscate1051050-29.2380.000100.000.00
obfuscate21210-24.5710.000100.000.00
obfuscate1641595-24.4409.20096.953.05
obfuscate3012974-14.57949.50098.671.33
obfuscate16160-14.3750.000100.000.00
obfuscate43430-13.5810.000100.000.00
obfuscate94940-13.3620.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.083106.00092.317.69
obfuscate131120.36473.50084.6215.38
obfuscate4134.00072.66725.0075.00
obfuscate1010.00071.0000.00100.00
obfuscate17414034-8.57957.76580.4619.54
obfuscate891587304-1.08354.62865.8834.12
obfuscate3120.00054.00033.3366.67
obfuscate532-1.00052.50060.0040.00
obfuscate3928110.00050.81871.7928.21
obfuscate3012974-14.57949.50098.671.33
obfuscate1501482-0.93946.50098.671.33

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate21210-24.5710.000100.000.00
obfuscate6601.1670.000100.000.00
obfuscate16160-0.9380.000100.000.00
obfuscate43430-33.0230.000100.000.00
obfuscate20200-0.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00071.0000.00100.00
obfuscate4134.00072.66725.0075.00
obfuscate3120.00054.00033.3366.67
obfuscate12752.14327.20058.3341.67
obfuscate532-1.00052.50060.0040.00
obfuscate891587304-1.08354.62865.8834.12
obfuscate3928110.00050.81871.7928.21
obfuscate372710-2.44421.70072.9727.03
obfuscate20615155-12.96717.21873.3026.70
obfuscate413110-0.19419.20075.6124.39
obfuscate16112932-9.44214.03180.1219.88

Mest Spam med ratio 139.8 var:
Thu Jul 11 19:57:51 2013; Spam; 139.8; obfuscate; MR. RICHARD WHITE.; JUNK Attention Dear Beneficiary;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Jul 1 17:50:12 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0138 -- no payment due;

556 st Spam och 6229 st Ham ger totalt 6785 st Mail (08% spam) till 97 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 43.4137


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Aug 2 11:42:00 EDT 2013