&Nu Status


Mail log för Juni - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate802564238-0.69058.05570.3229.68
obfuscate4704664-6.44024.75099.150.85
obfuscate4474452-11.25474.00099.550.45
obfuscate356340160.62140.87595.514.49
obfuscate3143122-12.21219.00099.360.64
obfuscate3022966-1.86124.66798.011.99
obfuscate2872861-0.8748.00099.650.35
obfuscate21820513-2.30719.30894.045.96
obfuscate2062060-5.6700.000100.000.00
obfuscate2001973-1.7569.00098.501.50
obfuscate1911910-2.9950.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate802564238-0.69058.05570.3229.68
obfuscate4704664-6.44024.75099.150.85
obfuscate4474452-11.25474.00099.550.45
obfuscate356340160.62140.87595.514.49
obfuscate3143122-12.21219.00099.360.64
obfuscate3022966-1.86124.66798.011.99
obfuscate2872861-0.8748.00099.650.35
obfuscate2062060-5.6700.000100.000.00
obfuscate21820513-2.30719.30894.045.96
obfuscate2001973-1.7569.00098.501.50
obfuscate1911910-2.9950.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate802564238-0.69058.05570.3229.68
obfuscate16112437-2.27450.83877.0222.98
obfuscate14911435-14.96523.80076.5123.49
obfuscate6535300.25712.73353.8546.15
obfuscate281272.00028.5193.5796.43
obfuscate14412618-12.9217.22287.5012.50
obfuscate356340160.62140.87595.514.49
obfuscate533914-1.43620.42973.5826.42
obfuscate21820513-2.30719.30894.045.96
obfuscate30246-1.12528.16780.0020.00
obfuscate1431376-1.15311.00095.804.20

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate89890-99.3370.000100.000.00
obfuscate14140-92.6430.000100.000.00
obfuscate49490-31.3060.000100.000.00
obfuscate40400-28.5000.000100.000.00
obfuscate1461460-19.0820.000100.000.00
obfuscate1101100-18.8000.000100.000.00
obfuscate1621620-15.0250.000100.000.00
obfuscate14911435-14.96523.80076.5123.49
obfuscate59590-13.5420.000100.000.00
obfuscate14412618-12.9217.22287.5012.50
obfuscate3143122-12.21219.00099.360.64

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4474452-11.25474.00099.550.45
obfuscate1064-0.66766.50060.0040.00
obfuscate802564238-0.69058.05570.3229.68
obfuscate16112437-2.27450.83877.0222.98
obfuscate41401-1.07541.00097.562.44
obfuscate356340160.62140.87595.514.49
obfuscate281272.00028.5193.5796.43
obfuscate30246-1.12528.16780.0020.00
obfuscate1301291-0.83727.00099.230.77
obfuscate1841822-1.04427.00098.911.09
obfuscate4704664-6.44024.75099.150.85

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate19190-0.6320.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.8750.000100.000.00
obfuscate10100-0.8000.000100.000.00
obfuscate6601.3330.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate49490-31.3060.000100.000.00
obfuscate13130-0.8460.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate281272.00028.5193.5796.43
obfuscate6535300.25712.73353.8546.15
obfuscate1064-0.66766.50060.0040.00
obfuscate802564238-0.69058.05570.3229.68
obfuscate533914-1.43620.42973.5826.42
obfuscate14911435-14.96523.80076.5123.49
obfuscate16112437-2.27450.83877.0222.98
obfuscate9721.42911.50077.7822.22
obfuscate30246-1.12528.16780.0020.00

Mest Spam med ratio 128.2 var:
Thu Jun 20 00:43:44 2013; Spam; 128.2; obfuscate; Mr. Joseph Kaboman; JUNK Contact Dr. Victor Frank (Director DHL) For Your ATM CARD;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Sat Jun 1 18:11:59 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0137 -- no payment due;

489 st Spam och 6650 st Ham ger totalt 7139 st Mail (06% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 41.6421


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 2 11:42:00 EDT 2013