&Nu Status


Mail log för Maj - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate774542232-0.66247.16470.0329.97
obfuscate680148532-2.68216.54721.7678.24
obfuscate4554541-3.8398.00099.780.22
obfuscate43341716-1.84961.43896.303.70
obfuscate38837315-14.27651.13396.133.87
obfuscate3763733-12.61142.00099.200.80
obfuscate3433412-3.17014.00099.420.58
obfuscate2752750-32.7750.000100.000.00
obfuscate2732712-1.66110.00099.270.73
obfuscate26024614-3.08913.50094.625.38
obfuscate2442431-4.2559.00099.590.41

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate774542232-0.66247.16470.0329.97
obfuscate4554541-3.8398.00099.780.22
obfuscate43341716-1.84961.43896.303.70
obfuscate38837315-14.27651.13396.133.87
obfuscate3763733-12.61142.00099.200.80
obfuscate3433412-3.17014.00099.420.58
obfuscate2752750-32.7750.000100.000.00
obfuscate2732712-1.66110.00099.270.73
obfuscate26024614-3.08913.50094.625.38
obfuscate2442431-4.2559.00099.590.41
obfuscate2432412-2.2249.00099.180.82

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate680148532-2.68216.54721.7678.24
obfuscate774542232-0.66247.16470.0329.97
obfuscate20313964-6.75522.50068.4731.53
obfuscate23118546-2.96249.04380.0919.91
obfuscate485434.80031.76710.4289.58
obfuscate633924-0.51316.45861.9038.10
obfuscate43341716-1.84961.43896.303.70
obfuscate17115516-9.1746.18890.649.36
obfuscate38837315-14.27651.13396.133.87
obfuscate26024614-3.08913.50094.625.38
obfuscate432914-0.31056.28667.4432.56

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate96960-83.9380.000100.000.00
obfuscate32320-60.1880.000100.000.00
obfuscate2752750-32.7750.000100.000.00
obfuscate56560-27.7140.000100.000.00
obfuscate49490-15.4080.000100.000.00
obfuscate38837315-14.27651.13396.133.87
obfuscate3763733-12.61142.00099.200.80
obfuscate1401364-12.4199.00097.142.86
obfuscate32320-10.3440.000100.000.00
obfuscate1541540-9.1950.000100.000.00
obfuscate17115516-9.1746.18890.649.36

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43341716-1.84961.43896.303.70
obfuscate432914-0.31056.28667.4432.56
obfuscate38837315-14.27651.13396.133.87
obfuscate1481399-7.01450.66793.926.08
obfuscate23118546-2.96249.04380.0919.91
obfuscate774542232-0.66247.16470.0329.97
obfuscate9271.00042.71422.2277.78
obfuscate3763733-12.61142.00099.200.80
obfuscate1091-0.55641.00090.0010.00
obfuscate1071043-1.04840.33397.202.80
obfuscate485434.80031.76710.4289.58

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-0.5830.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate7700.0000.000100.000.00
obfuscate12120-0.6670.000100.000.00
obfuscate32320-60.1880.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate5501.0000.000100.000.00
obfuscate56560-27.7140.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.0910.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate485434.80031.76710.4289.58
obfuscate680148532-2.68216.54721.7678.24
obfuscate9271.00042.71422.2277.78
obfuscate2110.0006.00050.0050.00
obfuscate633924-0.51316.45861.9038.10
obfuscate432914-0.31056.28667.4432.56
obfuscate20313964-6.75522.50068.4731.53
obfuscate774542232-0.66247.16470.0329.97
obfuscate181351.84622.60072.2227.78
obfuscate541-2.00012.00080.0020.00

Mest Spam med ratio 126.4 var:
Wed May 8 16:24:32 2013; Spam; 126.4; obfuscate; GREAT WESTERN BANK OF AMERICA; JUNK ATTENTION BENEFICIARY WE ARE WAITING FOR YOU...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Wed May 1 15:02:18 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0136 -- no payment due;

1080 st Spam och 7362 st Ham ger totalt 8442 st Mail (12% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 27.4500


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 2 11:42:00 EDT 2013