&Nu Status


Mail log för April - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate833615218-0.89355.28973.8326.17
obfuscate537135402-1.37820.68225.1474.86
obfuscate45744413-2.49510.92397.162.84
obfuscate43742413-7.37552.53897.032.97
obfuscate43342013-1.79340.76997.003.00
obfuscate3873825-1.1889.20098.711.29
obfuscate2972970-1.2120.000100.000.00
obfuscate2912856-9.8049.33397.942.06
obfuscate27926118-1.83913.05693.556.45
obfuscate2562479-1.06932.11196.483.52
obfuscate2422375-1.8999.00097.932.07

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate833615218-0.89355.28973.8326.17
obfuscate45744413-2.49510.92397.162.84
obfuscate43742413-7.37552.53897.032.97
obfuscate43342013-1.79340.76997.003.00
obfuscate3873825-1.1889.20098.711.29
obfuscate2972970-1.2120.000100.000.00
obfuscate2912856-9.8049.33397.942.06
obfuscate27926118-1.83913.05693.556.45
obfuscate2562479-1.06932.11196.483.52
obfuscate2422375-1.8999.00097.932.07
obfuscate2382371-3.6247.00099.580.42

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate537135402-1.37820.68225.1474.86
obfuscate833615218-0.89355.28973.8326.17
obfuscate18513946-18.43922.41375.1424.86
obfuscate21818335-6.67248.54383.9416.06
obfuscate644420-0.09119.80068.7531.25
obfuscate27926118-1.83913.05693.556.45
obfuscate43342013-1.79340.76997.003.00
obfuscate45744413-2.49510.92397.162.84
obfuscate624913-0.32725.38579.0320.97
obfuscate22120813-1.10631.76994.125.88
obfuscate43742413-7.37552.53897.032.97

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34331-55.27319.00097.062.94
obfuscate34340-55.1470.000100.000.00
obfuscate16160-52.8750.000100.000.00
obfuscate47470-34.7450.000100.000.00
obfuscate18513946-18.43922.41375.1424.86
obfuscate1531530-17.9080.000100.000.00
obfuscate44440-17.0000.000100.000.00
obfuscate1591590-10.9810.000100.000.00
obfuscate1041040-10.7790.000100.000.00
obfuscate2912856-9.8049.33397.942.06
obfuscate57570-9.1400.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.750101.00080.0020.00
obfuscate1561533-1.92869.66798.081.92
obfuscate1121102-1.12760.50098.211.79
obfuscate833615218-0.89355.28973.8326.17
obfuscate43742413-7.37552.53897.032.97
obfuscate2115.00051.00050.0050.00
obfuscate21818335-6.67248.54383.9416.06
obfuscate43342013-1.79340.76997.003.00
obfuscate15105-0.40037.20066.6733.33
obfuscate2562479-1.06932.11196.483.52
obfuscate22120813-1.10631.76994.125.88

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32320-0.6250.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.8000.000100.000.00
obfuscate880-0.6250.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate47470-34.7450.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate660-1.3330.000100.000.00
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate4135.00022.66725.0075.00
obfuscate4135.00023.33325.0075.00
obfuscate4135.00023.33325.0075.00
obfuscate537135402-1.37820.68225.1474.86
obfuscate624-1.0006.00033.3366.67
obfuscate2115.00051.00050.0050.00
obfuscate2414101.35727.20058.3341.67
obfuscate15105-0.40037.20066.6733.33
obfuscate644420-0.09119.80068.7531.25
obfuscate833615218-0.89355.28973.8326.17

Mest Spam med ratio 125.7 var:
Thu Apr 4 04:58:42 2013; Spam; 125.7; obfuscate; Union Bank of Nigeria; JUNK PAYMENT OF WITHHELD FUND;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Apr 1 15:10:32 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0135 -- no payment due;

910 st Spam och 7493 st Ham ger totalt 8403 st Mail (10% spam) till 107 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.6549


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu May 2 11:42:00 EDT 2013