&Nu Status


Mail log för Mars - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate900628272-0.28052.79469.7830.22
obfuscate568166402-2.09617.60229.2370.77
obfuscate41240012-1.97044.91797.092.91
obfuscate3963924-12.62213.00098.991.01
obfuscate3883808-3.95014.75097.942.06
obfuscate3283244-8.19154.75098.781.22
obfuscate3073025-1.2158.80098.371.63
obfuscate2962933-32.4379.00098.991.01
obfuscate26125011-1.04853.90995.794.21
obfuscate26024416-2.77012.87593.856.15
obfuscate2472434-4.2728.50098.381.62

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate900628272-0.28052.79469.7830.22
obfuscate41240012-1.97044.91797.092.91
obfuscate3963924-12.62213.00098.991.01
obfuscate3883808-3.95014.75097.942.06
obfuscate3283244-8.19154.75098.781.22
obfuscate3073025-1.2158.80098.371.63
obfuscate2962933-32.4379.00098.991.01
obfuscate26125011-1.04853.90995.794.21
obfuscate26024416-2.77012.87593.856.15
obfuscate2472434-4.2728.50098.381.62
obfuscate2342313-4.6109.66798.721.28

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate568166402-2.09617.60229.2370.77
obfuscate900628272-0.28052.79469.7830.22
obfuscate14810345-3.18418.02269.5930.41
obfuscate16813830-7.02248.86782.1417.86
obfuscate6946230.41332.21766.6733.33
obfuscate694821-0.29213.71469.5730.43
obfuscate553817-0.52617.64769.0930.91
obfuscate26024416-2.77012.87593.856.15
obfuscate41240012-1.97044.91797.092.91
obfuscate26125011-1.04853.90995.794.21
obfuscate28199-0.36811.77867.8632.14

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32320-54.7500.000100.000.00
obfuscate2962933-32.4379.00098.991.01
obfuscate37370-30.2970.000100.000.00
obfuscate52520-29.4040.000100.000.00
obfuscate32302-27.2008.00093.756.25
obfuscate97961-22.03110.00098.971.03
obfuscate1131103-19.58223.33397.352.65
obfuscate3963924-12.62213.00098.991.01
obfuscate58580-12.4660.000100.000.00
obfuscate1671607-8.30051.71495.814.19
obfuscate3283244-8.19154.75098.781.22

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1201182-0.797108.50098.331.67
obfuscate8620.66778.50075.0025.00
obfuscate1010.00060.0000.00100.00
obfuscate23221-0.09159.00095.654.35
obfuscate761-1.00057.00085.7114.29
obfuscate3283244-8.19154.75098.781.22
obfuscate26125011-1.04853.90995.794.21
obfuscate900628272-0.28052.79469.7830.22
obfuscate1671607-8.30051.71495.814.19
obfuscate191090.60049.88952.6347.37
obfuscate16813830-7.02248.86782.1417.86

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate5500.8000.000100.000.00
obfuscate52520-29.4040.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate25250-0.9600.000100.000.00
obfuscate440-0.7500.000100.000.00
obfuscate1101100-1.2550.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00060.0000.00100.00
obfuscate4040.00010.0000.00100.00
obfuscate2020.0008.5000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate568166402-2.09617.60229.2370.77
obfuscate1468-1.00019.62542.8657.14
obfuscate4222.5008.50050.0050.00
obfuscate2112.0009.00050.0050.00
obfuscate191090.60049.88952.6347.37

Mest Spam med ratio 127.9 var:
Sun Mar 10 12:53:40 2013; Spam; 127.9; obfuscate; Mr.Don Philips Salleh; JUNK AttnConsignment box Owner.;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Mar 1 15:02:28 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0134 -- no payment due;

968 st Spam och 7070 st Ham ger totalt 8038 st Mail (12% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.4050


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 2 11:42:01 EDT 2013