&Nu Status


Mail log för Februari - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate700494206-1.03652.22870.5729.43
obfuscate3473461-2.0726.00099.710.29
obfuscate342111231-3.73011.19932.4667.54
obfuscate3393381-19.01825.00099.710.29
obfuscate3113110-40.3340.000100.000.00
obfuscate2752732-7.47367.50099.270.73
obfuscate2712692-2.0227.00099.260.74
obfuscate2622611-1.0926.00099.620.38
obfuscate2302228-4.39610.25096.523.48
obfuscate2232212-2.1367.00099.100.90
obfuscate2232230-4.1210.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate700494206-1.03652.22870.5729.43
obfuscate3473461-2.0726.00099.710.29
obfuscate3393381-19.01825.00099.710.29
obfuscate3113110-40.3340.000100.000.00
obfuscate2752732-7.47367.50099.270.73
obfuscate2712692-2.0227.00099.260.74
obfuscate2622611-1.0926.00099.620.38
obfuscate2232230-4.1210.000100.000.00
obfuscate2302228-4.39610.25096.523.48
obfuscate2232212-2.1367.00099.100.90
obfuscate21319815-1.15762.86792.967.04

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate342111231-3.73011.19932.4667.54
obfuscate700494206-1.03652.22870.5729.43
obfuscate8951380.45148.15857.3042.70
obfuscate14711433-10.37719.66777.5522.45
obfuscate13210824-7.74113.41781.8218.18
obfuscate17715819-3.71553.63289.2710.73
obfuscate20018416-10.91365.06292.008.00
obfuscate21319815-1.15762.86792.967.04
obfuscate433013-0.66722.84669.7730.23
obfuscate14410-1.00035.20028.5771.43
obfuscate13112110-12.18253.00092.377.63

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44440-58.5680.000100.000.00
obfuscate3113110-40.3340.000100.000.00
obfuscate46460-37.9130.000100.000.00
obfuscate49490-31.4490.000100.000.00
obfuscate3393381-19.01825.00099.710.29
obfuscate13112110-12.18253.00092.377.63
obfuscate51510-12.0590.000100.000.00
obfuscate20018416-10.91365.06292.008.00
obfuscate14711433-10.37719.66777.5522.45
obfuscate1711701-9.5718.00099.420.58
obfuscate110-9.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082-0.87585.00080.0020.00
obfuscate1771761-1.34771.00099.440.56
obfuscate2752732-7.47367.50099.270.73
obfuscate20018416-10.91365.06292.008.00
obfuscate1401373-1.16164.33397.862.14
obfuscate21319815-1.15762.86792.967.04
obfuscate17715819-3.71553.63289.2710.73
obfuscate13112110-12.18253.00092.377.63
obfuscate700494206-1.03652.22870.5729.43
obfuscate8951380.45148.15857.3042.70
obfuscate231491.85738.11160.8739.13

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3113110-40.3340.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate24240-8.8750.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00
obfuscate49490-31.4490.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.7690.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate8175.0008.85712.5087.50
obfuscate14410-1.00035.20028.5771.43
obfuscate725-0.50010.80028.5771.43
obfuscate342111231-3.73011.19932.4667.54
obfuscate5235.0007.66740.0060.00
obfuscate211-1.0006.00050.0050.00
obfuscate8951380.45148.15857.3042.70
obfuscate231491.85738.11160.8739.13
obfuscate181172.9099.00061.1138.89
obfuscate23158-0.86721.87565.2234.78

Mest Spam med ratio 127.6 var:
Mon Feb 11 17:47:46 2013; Spam; 127.6; obfuscate; Mr Ali Aron Bacher; JUNK Batch Number P1562670;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Feb 1 15:49:42 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0133 -- no payment due;

709 st Spam och 6424 st Ham ger totalt 7133 st Mail (09% spam) till 124 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 31.4372


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 2 11:42:00 EST 2013