&Nu Status


Mail log för Januari - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate731513218-0.59557.69770.1829.82
obfuscate6146095-3.0037.00099.190.81
obfuscate38235527-31.04824.25992.937.07
obfuscate3743704-2.05915.50098.931.07
obfuscate3393390-0.9760.000100.000.00
obfuscate2792790-17.0430.000100.000.00
obfuscate2602582-7.81835.50099.230.77
obfuscate2252250-1.6400.000100.000.00
obfuscate2182153-5.0427.00098.621.38
obfuscate2072061-2.04413.00099.520.48
obfuscate2012001-4.95513.00099.500.50

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6146095-3.0037.00099.190.81
obfuscate731513218-0.59557.69770.1829.82
obfuscate3743704-2.05915.50098.931.07
obfuscate38235527-31.04824.25992.937.07
obfuscate3393390-0.9760.000100.000.00
obfuscate2792790-17.0430.000100.000.00
obfuscate2602582-7.81835.50099.230.77
obfuscate2252250-1.6400.000100.000.00
obfuscate2182153-5.0427.00098.621.38
obfuscate2072061-2.04413.00099.520.48
obfuscate2012001-4.95513.00099.500.50

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate731513218-0.59557.69770.1829.82
obfuscate16712047-2.68330.10671.8628.14
obfuscate864343-1.53542.48850.0050.00
obfuscate18615135-1.21913.20081.1818.82
obfuscate38235527-31.04824.25992.937.07
obfuscate17915425-4.87040.44086.0313.97
obfuscate492722-0.25926.40955.1044.90
obfuscate5943160.04717.56272.8827.12
obfuscate19818612-0.95710.75093.946.06
obfuscate198112.00025.54542.1157.89
obfuscate11810711-7.16879.81890.689.32

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34340-60.7060.000100.000.00
obfuscate35332-58.0618.50094.295.71
obfuscate45450-43.3560.000100.000.00
obfuscate38235527-31.04824.25992.937.07
obfuscate54540-24.8520.000100.000.00
obfuscate2792790-17.0430.000100.000.00
obfuscate1941868-14.3446.75095.884.12
obfuscate13121-12.1678.00092.317.69
obfuscate35350-9.7710.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate2602582-7.81835.50099.230.77

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3122.000112.00033.3366.67
obfuscate144100.00083.20028.5771.43
obfuscate11810711-7.16879.81890.689.32
obfuscate1351332-0.70758.00098.521.48
obfuscate731513218-0.59557.69770.1829.82
obfuscate1010.00055.0000.00100.00
obfuscate752-1.00053.50071.4328.57
obfuscate40391-1.38552.00097.502.50
obfuscate16115-0.45546.60068.7531.25
obfuscate864343-1.53542.48850.0050.00
obfuscate14862.12540.50057.1442.86

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21210-0.9520.000100.000.00
obfuscate2792790-17.0430.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate54540-24.8520.000100.000.00
obfuscate6601.3330.000100.000.00
obfuscate12120-0.7500.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00055.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate2020.00023.5000.00100.00
obfuscate144100.00083.20028.5771.43
obfuscate3122.000112.00033.3366.67
obfuscate198112.00025.54542.1157.89
obfuscate864343-1.53542.48850.0050.00
obfuscate211-1.0009.00050.0050.00
obfuscate492722-0.25926.40955.1044.90
obfuscate14862.12540.50057.1442.86

Mest Spam med ratio 120.9 var:
Wed Jan 16 17:57:40 2013; Spam; 120.9; obfuscate; Mrs. Mary Lee; JUNK MY DEAR CONTACT ATM PAYMENT CENTRE CURRECTLY NOW FOR YOUR 4.9.MILLION...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Wed Jan 2 14:21:08 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0132 -- no payment due;

573 st Spam och 6894 st Ham ger totalt 7467 st Mail (07% spam) till 117 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 40.4503


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 2 11:42:00 EST 2013