&Nu Status


Mail log för November - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate682518164-0.64535.40275.9524.05
obfuscate6426339-4.0608.22298.601.40
obfuscate5135130-37.7230.000100.000.00
obfuscate4924884-16.09217.00099.190.81
obfuscate4334312-3.3257.00099.540.46
obfuscate3663660-1.0550.000100.000.00
obfuscate3453405-5.57430.00098.551.45
obfuscate2862851-5.9338.00099.650.35
obfuscate2342331-4.43841.00099.570.43
obfuscate2322320-5.0990.000100.000.00
obfuscate2232203-2.40911.33398.651.35

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6426339-4.0608.22298.601.40
obfuscate682518164-0.64535.40275.9524.05
obfuscate5135130-37.7230.000100.000.00
obfuscate4924884-16.09217.00099.190.81
obfuscate4334312-3.3257.00099.540.46
obfuscate3663660-1.0550.000100.000.00
obfuscate3453405-5.57430.00098.551.45
obfuscate2862851-5.9338.00099.650.35
obfuscate2342331-4.43841.00099.570.43
obfuscate2322320-5.0990.000100.000.00
obfuscate2232203-2.40911.33398.651.35

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate682518164-0.64535.40275.9524.05
obfuscate1549262-10.97824.71059.7440.26
obfuscate7146250.02239.24064.7935.21
obfuscate13411123-1.57744.56582.8417.16
obfuscate19617719-4.79742.57990.319.69
obfuscate483117-0.74218.70664.5835.42
obfuscate6426339-4.0608.22298.601.40
obfuscate1131049-4.8858.88992.047.96
obfuscate1611547-4.17537.71495.654.35
obfuscate201370.23135.00065.0035.00
obfuscate1841795-4.3246.80097.282.72

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-101.7500.000100.000.00
obfuscate220-52.0000.000100.000.00
obfuscate5135130-37.7230.000100.000.00
obfuscate43430-31.6510.000100.000.00
obfuscate49490-26.6940.000100.000.00
obfuscate29281-26.21441.00096.553.45
obfuscate660-18.0000.000100.000.00
obfuscate4924884-16.09217.00099.190.81
obfuscate17170-14.0590.000100.000.00
obfuscate43430-13.3950.000100.000.00
obfuscate75741-12.5006.00098.671.33

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1511501-0.77385.00099.340.66
obfuscate211-1.00065.00050.0050.00
obfuscate13850.75048.40061.5438.46
obfuscate13411123-1.57744.56582.8417.16
obfuscate19617719-4.79742.57990.319.69
obfuscate1010.00041.0000.00100.00
obfuscate2112101-1.57141.00099.530.47
obfuscate29281-26.21441.00096.553.45
obfuscate2342331-4.43841.00099.570.43
obfuscate761-1.66741.00085.7114.29
obfuscate7146250.02239.24064.7935.21

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5135130-37.7230.000100.000.00
obfuscate20200-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate43430-13.3950.000100.000.00
obfuscate9900.3330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate12120-1.1670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00041.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate211-1.00065.00050.0050.00
obfuscate211-3.00010.00050.0050.00
obfuscate1549262-10.97824.71059.7440.26
obfuscate13850.75048.40061.5438.46
obfuscate483117-0.74218.70664.5835.42
obfuscate7146250.02239.24064.7935.21
obfuscate201370.23135.00065.0035.00
obfuscate682518164-0.64535.40275.9524.05
obfuscate16133-0.8469.33381.2518.75

Mest Spam med ratio 137.1 var:
Wed Nov 21 11:26:15 2012; Spam; 137.1; obfuscate; ROBERT S. MUELLER (F.B.I); JUNK REWinnings Notification From F.B.I;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Thu Nov 1 03:48:43 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Niklas Andersson ; SV GUI test;

402 st Spam och 7991 st Ham ger totalt 8393 st Mail (04% spam) till 121 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 31.0000


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Dec 2 11:42:00 EST 2012