&Nu Status


Mail log för Oktober - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate808620188-1.32918.09676.7323.27
obfuscate6065988-11.6249.12598.681.32
obfuscate4374352-51.7018.50099.540.46
obfuscate3813783-3.1516.66799.210.79
obfuscate3243177-8.54320.71497.842.16
obfuscate3073070-1.4270.000100.000.00
obfuscate2642631-4.7607.00099.620.38
obfuscate2442440-5.5780.000100.000.00
obfuscate2402373-3.56111.33398.751.25
obfuscate2302300-3.3260.000100.000.00
obfuscate2242231-5.4049.00099.550.45

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate808620188-1.32918.09676.7323.27
obfuscate6065988-11.6249.12598.681.32
obfuscate4374352-51.7018.50099.540.46
obfuscate3813783-3.1516.66799.210.79
obfuscate3243177-8.54320.71497.842.16
obfuscate3073070-1.4270.000100.000.00
obfuscate2642631-4.7607.00099.620.38
obfuscate2442440-5.5780.000100.000.00
obfuscate2402373-3.56111.33398.751.25
obfuscate2302300-3.3260.000100.000.00
obfuscate2242231-5.4049.00099.550.45

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate808620188-1.32918.09676.7323.27
obfuscate17410965-2.67011.12362.6437.36
obfuscate744925-0.83717.80066.2233.78
obfuscate18116516-7.04216.62591.168.84
obfuscate352411-0.41714.36468.5731.43
obfuscate6065988-11.6249.12598.681.32
obfuscate22148-1.42911.87563.6436.36
obfuscate3243177-8.54320.71497.842.16
obfuscate1631567-7.96217.00095.714.29
obfuscate2212165-1.50515.80097.742.26
obfuscate1341295-12.09312.80096.273.73

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate4374352-51.7018.50099.540.46
obfuscate53530-40.4910.000100.000.00
obfuscate25250-27.4800.000100.000.00
obfuscate39390-20.4100.000100.000.00
obfuscate24240-18.8750.000100.000.00
obfuscate1041040-13.1540.000100.000.00
obfuscate1341295-12.09312.80096.273.73
obfuscate24240-12.0420.000100.000.00
obfuscate6065988-11.6249.12598.681.32
obfuscate10100-10.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5412.50037.00080.0020.00
obfuscate1394-1.66725.25069.2330.77
obfuscate3125.00021.50033.3366.67
obfuscate3243177-8.54320.71497.842.16
obfuscate82802-5.53718.50097.562.44
obfuscate808620188-1.32918.09676.7323.27
obfuscate744925-0.83717.80066.2233.78
obfuscate1631567-7.96217.00095.714.29
obfuscate18116516-7.04216.62591.168.84
obfuscate3125.00016.50033.3366.67
obfuscate2212165-1.50515.80097.742.26

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate53530-40.4910.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate43430-5.8600.000100.000.00
obfuscate14140-2.0710.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.3330.000100.000.00
obfuscate18180-2.1670.000100.000.00
obfuscate990-1.1110.000100.000.00
obfuscate770-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3125.00016.50033.3366.67
obfuscate3125.00021.50033.3366.67
obfuscate17410965-2.67011.12362.6437.36
obfuscate22148-1.42911.87563.6436.36
obfuscate744925-0.83717.80066.2233.78
obfuscate352411-0.41714.36468.5731.43
obfuscate1394-1.66725.25069.2330.77
obfuscate431-1.3339.00075.0025.00
obfuscate808620188-1.32918.09676.7323.27
obfuscate5412.50037.00080.0020.00
obfuscate17152-0.80010.50088.2411.76

Mest Spam med ratio 51.7 var:
Tue Oct 23 16:25:55 2012; Spam; 51.7; obfuscate; Mrs MaKim; JUNK Dear Beloved;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Mon Oct 1 16:26:53 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8Bw4Fnw7pzdGEgUsOzc2EgTGF4;

391 st Spam och 7437 st Ham ger totalt 7828 st Mail (04% spam) till 122 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.7698


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Nov 2 11:42:00 EDT 2012