&Nu Status


Mail log för September - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029801228-1.49617.14077.8422.16
obfuscate4554550-65.0570.000100.000.00
obfuscate4334330-13.4850.000100.000.00
obfuscate3223166-9.1808.50098.141.86
obfuscate3203191-3.2708.00099.690.31
obfuscate2772770-2.9310.000100.000.00
obfuscate2562560-1.8090.000100.000.00
obfuscate2272270-3.9430.000100.000.00
obfuscate2182162-3.64813.50099.080.92
obfuscate2142122-6.7508.00099.070.93
obfuscate2102100-1.9570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029801228-1.49617.14077.8422.16
obfuscate4554550-65.0570.000100.000.00
obfuscate4334330-13.4850.000100.000.00
obfuscate3203191-3.2708.00099.690.31
obfuscate3223166-9.1808.50098.141.86
obfuscate2772770-2.9310.000100.000.00
obfuscate2562560-1.8090.000100.000.00
obfuscate2272270-3.9430.000100.000.00
obfuscate2182162-3.64813.50099.080.92
obfuscate2142122-6.7508.00099.070.93
obfuscate2102100-1.9570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029801228-1.49617.14077.8422.16
obfuscate1368848-10.30712.54264.7135.29
obfuscate190190.0007.7370.00100.00
obfuscate15414014-12.63617.35790.919.09
obfuscate463313-5.36411.92371.7428.26
obfuscate17512-2.20018.58329.4170.59
obfuscate67616-26.47515.83391.048.96
obfuscate3223166-9.1808.50098.141.86
obfuscate30255-0.56017.60083.3316.67
obfuscate1611565-9.28818.60096.893.11
obfuscate72684-1.58813.00094.445.56

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4554550-65.0570.000100.000.00
obfuscate22220-54.0910.000100.000.00
obfuscate1071070-29.7290.000100.000.00
obfuscate67616-26.47515.83391.048.96
obfuscate752-21.40014.00071.4328.57
obfuscate37370-20.9460.000100.000.00
obfuscate57561-20.5187.00098.251.75
obfuscate110-17.0000.000100.000.00
obfuscate15150-15.6000.000100.000.00
obfuscate880-14.5000.000100.000.00
obfuscate1101100-13.6550.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091081-2.41732.00099.080.92
obfuscate21201-1.55026.00095.244.76
obfuscate57561-5.26822.00098.251.75
obfuscate1611565-9.28818.60096.893.11
obfuscate17512-2.20018.58329.4170.59
obfuscate30255-0.56017.60083.3316.67
obfuscate15414014-12.63617.35790.919.09
obfuscate1029801228-1.49617.14077.8422.16
obfuscate67616-26.47515.83391.048.96
obfuscate1491454-1.89714.25097.322.68
obfuscate752-21.40014.00071.4328.57

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate4554550-65.0570.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate880-14.5000.000100.000.00
obfuscate36360-7.8890.000100.000.00
obfuscate23230-1.1740.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00
obfuscate14140-2.2860.000100.000.00
obfuscate10100-0.5000.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate190190.0007.7370.00100.00
obfuscate17512-2.20018.58329.4170.59
obfuscate1368848-10.30712.54264.7135.29
obfuscate321-0.5007.00066.6733.33
obfuscate752-21.40014.00071.4328.57
obfuscate463313-5.36411.92371.7428.26
obfuscate1029801228-1.49617.14077.8422.16
obfuscate30255-0.56017.60083.3316.67
obfuscate12102-1.60012.00083.3316.67
obfuscate15414014-12.63617.35790.919.09
obfuscate67616-26.47515.83391.048.96

Mest Spam med ratio 46.5 var:
Sun Sep 9 22:56:32 2012; Spam; 46.5; obfuscate; Federal Reserve Bank of America; JUNK Payment Release Instruction From...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Sun Sep 2 11:07:27 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSsOzaGFubiDDlnJuIFNpZ3U;

384 st Spam och 6768 st Ham ger totalt 7152 st Mail (05% spam) till 112 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.5339


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 2 11:42:00 EDT 2012