&Nu Status


Mail log för Juli - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate664412252-1.06122.42162.0537.95
obfuscate2892881-37.1427.00099.650.35
obfuscate2752750-2.6650.000100.000.00
obfuscate2312292-19.9788.00099.130.87
obfuscate2042004-4.1359.00098.041.96
obfuscate1991954-1.1499.00097.992.01
obfuscate1871798-11.67016.12595.724.28
obfuscate1761742-10.2307.00098.861.14
obfuscate1721702-5.6828.50098.841.16
obfuscate16710661-6.32113.55763.4736.53
obfuscate1551550-2.1610.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate664412252-1.06122.42162.0537.95
obfuscate2892881-37.1427.00099.650.35
obfuscate2752750-2.6650.000100.000.00
obfuscate2312292-19.9788.00099.130.87
obfuscate2042004-4.1359.00098.041.96
obfuscate1991954-1.1499.00097.992.01
obfuscate1871798-11.67016.12595.724.28
obfuscate1761742-10.2307.00098.861.14
obfuscate1721702-5.6828.50098.841.16
obfuscate1551550-2.1610.000100.000.00
obfuscate1501491-5.9066.00099.330.67

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate664412252-1.06122.42162.0537.95
obfuscate16710661-6.32113.55763.4736.53
obfuscate15413420-12.89616.85087.0112.99
obfuscate2914150.14325.66748.2851.72
obfuscate15411-0.75017.72726.6773.33
obfuscate302010-3.50016.90066.6733.33
obfuscate1231149-7.01821.88992.687.32
obfuscate1871798-11.67016.12595.724.28
obfuscate1101055-2.00019.80095.454.55
obfuscate1991954-1.1499.00097.992.01
obfuscate56524-28.65411.25092.867.14

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-66.6820.000100.000.00
obfuscate770-48.2860.000100.000.00
obfuscate2892881-37.1427.00099.650.35
obfuscate56524-28.65411.25092.867.14
obfuscate31301-28.40024.00096.773.23
obfuscate41401-26.95013.00097.562.44
obfuscate15150-22.4670.000100.000.00
obfuscate2312292-19.9788.00099.130.87
obfuscate70682-17.7798.00097.142.86
obfuscate27270-17.2590.000100.000.00
obfuscate15413420-12.89616.85087.0112.99

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00035.6670.00100.00
obfuscate312-1.00034.00033.3366.67
obfuscate46424-0.83328.00091.308.70
obfuscate1010.00026.0000.00100.00
obfuscate2914150.14325.66748.2851.72
obfuscate31301-28.40024.00096.773.23
obfuscate532-3.00023.00060.0040.00
obfuscate664412252-1.06122.42162.0537.95
obfuscate1231149-7.01821.88992.687.32
obfuscate1101055-2.00019.80095.454.55
obfuscate2020.00018.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.5710.000100.000.00
obfuscate11110-1.8180.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00026.0000.00100.00
obfuscate3030.00035.6670.00100.00
obfuscate2020.00018.0000.00100.00
obfuscate2020.00018.0000.00100.00
obfuscate413-3.00014.00025.0075.00
obfuscate15411-0.75017.72726.6773.33
obfuscate312-1.00034.00033.3366.67
obfuscate3120.0007.50033.3366.67
obfuscate2914150.14325.66748.2851.72
obfuscate532-3.00023.00060.0040.00
obfuscate664412252-1.06122.42162.0537.95

Mest Spam med ratio 49.6 var:
Mon Jul 2 03:43:25 2012; Spam; 49.6; obfuscate; Cash Goods Delivery Department; JUNK Reminder Call Promptly with your Requirements;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Fri Jul 27 08:31:54 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BScOwdW5uIMOBc2dlaXJzZMOz;

452 st Spam och 4895 st Ham ger totalt 5347 st Mail (08% spam) till 112 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 19.6416


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Aug 2 11:42:01 EDT 2012