&Nu Status


Mail log för Juni - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1002672330-0.79220.30367.0732.93
obfuscate5095090-33.4810.000100.000.00
obfuscate4194190-93.9590.000100.000.00
obfuscate3813801-2.8137.00099.740.26
obfuscate3103082-9.0169.50099.350.65
obfuscate2702691-11.37912.00099.630.37
obfuscate2362342-1.7269.50099.150.85
obfuscate2252223-1.4739.66798.671.33
obfuscate2242204-9.84121.00098.211.79
obfuscate2202200-4.5820.000100.000.00
obfuscate21919722-9.82220.95589.9510.05

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1002672330-0.79220.30367.0732.93
obfuscate5095090-33.4810.000100.000.00
obfuscate4194190-93.9590.000100.000.00
obfuscate3813801-2.8137.00099.740.26
obfuscate3103082-9.0169.50099.350.65
obfuscate2702691-11.37912.00099.630.37
obfuscate2362342-1.7269.50099.150.85
obfuscate2252223-1.4739.66798.671.33
obfuscate2242204-9.84121.00098.211.79
obfuscate2202200-4.5820.000100.000.00
obfuscate2182180-3.7200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1002672330-0.79220.30367.0732.93
obfuscate1419447-10.43611.44766.6733.33
obfuscate1187642-40.71114.42964.4135.59
obfuscate21919722-9.82220.95589.9510.05
obfuscate503812-2.36828.50076.0024.00
obfuscate1251169-8.47416.88992.807.20
obfuscate211291.25011.88957.1442.86
obfuscate33258-2.68013.37575.7624.24
obfuscate484080.67510.00083.3316.67
obfuscate33267-2.42324.42978.7921.21
obfuscate7070.0007.5710.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4194190-93.9590.000100.000.00
obfuscate10100-91.6000.000100.000.00
obfuscate541-52.5008.00080.0020.00
obfuscate1187642-40.71114.42964.4135.59
obfuscate5095090-33.4810.000100.000.00
obfuscate39390-23.7690.000100.000.00
obfuscate66651-20.5697.00098.481.52
obfuscate29281-12.2508.00096.553.45
obfuscate2702691-11.37912.00099.630.37
obfuscate1419447-10.43611.44766.6733.33
obfuscate2242204-9.84121.00098.211.79

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.00036.00050.0050.00
obfuscate1010.00036.0000.00100.00
obfuscate3210.00036.00066.6733.33
obfuscate45423-1.35729.66793.336.67
obfuscate6154.00029.60016.6783.33
obfuscate503812-2.36828.50076.0024.00
obfuscate25205-0.60028.40080.0020.00
obfuscate33267-2.42324.42978.7921.21
obfuscate2242204-9.84121.00098.211.79
obfuscate21919722-9.82220.95589.9510.05
obfuscate1002672330-0.79220.30367.0732.93

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5095090-33.4810.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate990-1.8890.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate39390-23.7690.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00
obfuscate30300-2.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00036.0000.00100.00
obfuscate7070.0007.5710.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate6154.00029.60016.6783.33
obfuscate5142.00017.00020.0080.00
obfuscate2111.00011.00050.0050.00
obfuscate211-3.00010.00050.0050.00
obfuscate2110.00036.00050.0050.00
obfuscate211291.25011.88957.1442.86
obfuscate1187642-40.71114.42964.4135.59
obfuscate1419447-10.43611.44766.6733.33

Mest Spam med ratio 49.6 var:
Fri Jun 29 03:12:42 2012; Spam; 49.6; obfuscate; Cash Goods Delivery Department; JUNK Call Promptly with your Requirements.;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Fri Jun 1 09:03:14 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU3RpbmEgTGlsbGVza3V0;

568 st Spam och 6682 st Ham ger totalt 7250 st Mail (07% spam) till 122 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.3011


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jul 2 11:42:01 EDT 2012