&Nu Status


Mail log för April - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1182714468-1.22023.50960.4139.59
obfuscate4484471-69.3836.00099.780.22
obfuscate3913910-94.9540.000100.000.00
obfuscate3603600-14.4390.000100.000.00
obfuscate3563497-4.40410.14398.031.97
obfuscate2602555-6.41214.20098.081.92
obfuscate2492472-1.40510.00099.200.80
obfuscate2322293-3.38421.33398.711.29
obfuscate2272261-2.0537.00099.560.44
obfuscate2062033-4.9118.33398.541.46
obfuscate1981971-3.4117.00099.490.51

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1182714468-1.22023.50960.4139.59
obfuscate4484471-69.3836.00099.780.22
obfuscate3913910-94.9540.000100.000.00
obfuscate3603600-14.4390.000100.000.00
obfuscate3563497-4.40410.14398.031.97
obfuscate2602555-6.41214.20098.081.92
obfuscate2492472-1.40510.00099.200.80
obfuscate2322293-3.38421.33398.711.29
obfuscate2272261-2.0537.00099.560.44
obfuscate2062033-4.9118.33398.541.46
obfuscate1981971-3.4117.00099.490.51

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1182714468-1.22023.50960.4139.59
obfuscate1106248-9.50011.00056.3643.64
obfuscate987424-2.05433.00075.5124.49
obfuscate17816018-8.61919.22289.8910.11
obfuscate443113-1.77417.76970.4529.55
obfuscate332013-3.25015.23160.6139.39
obfuscate1231149-9.75419.55692.687.32
obfuscate1798-2.11119.62552.9447.06
obfuscate1271198-2.05014.37593.706.30
obfuscate61538-1.1707.00086.8913.11
obfuscate1688-1.87517.37550.0050.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3913910-94.9540.000100.000.00
obfuscate17170-84.4710.000100.000.00
obfuscate4484471-69.3836.00099.780.22
obfuscate660-35.6670.000100.000.00
obfuscate68680-25.3820.000100.000.00
obfuscate50500-19.9400.000100.000.00
obfuscate24240-19.5830.000100.000.00
obfuscate51510-19.3140.000100.000.00
obfuscate95950-14.5370.000100.000.00
obfuscate3603600-14.4390.000100.000.00
obfuscate24240-14.1670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate987424-2.05433.00075.5124.49
obfuscate21201-2.60027.00095.244.76
obfuscate413-2.00026.66725.0075.00
obfuscate1182714468-1.22023.50960.4139.59
obfuscate211-2.00022.00050.0050.00
obfuscate2322293-3.38421.33398.711.29
obfuscate1798-2.11119.62552.9447.06
obfuscate1231149-9.75419.55692.687.32
obfuscate17816018-8.61919.22289.8910.11
obfuscate725-2.50018.80028.5771.43
obfuscate443113-1.77417.76970.4529.55

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate51510-19.3140.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-2.0000.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate50500-19.9400.000100.000.00
obfuscate880-2.2500.000100.000.00
obfuscate14140-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0006.5000.00100.00
obfuscate413-2.00026.66725.0075.00
obfuscate725-2.50018.80028.5771.43
obfuscate1688-1.87517.37550.0050.00
obfuscate211-2.00022.00050.0050.00
obfuscate1798-2.11119.62552.9447.06
obfuscate1106248-9.50011.00056.3643.64
obfuscate171072.30012.00058.8241.18
obfuscate1182714468-1.22023.50960.4139.59
obfuscate332013-3.25015.23160.6139.39
obfuscate321-2.00013.00066.6733.33

Mest Spam med ratio 53.8 var:
Sun Apr 8 04:37:05 2012; Spam; 53.8; obfuscate; Mr Ibrahim Lamorde ; JUNK Your Urgent Reply Is Needed At Economic and Financial Crimes C...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Mon Apr 2 04:15:13 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQW5kcmVhcyBXw6RsbHN0ZQ;

686 st Spam och 6595 st Ham ger totalt 7281 st Mail (09% spam) till 112 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 21.1720


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed May 2 11:42:00 EDT 2012