&Nu Status


Mail log för Mars - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1370716654-1.89023.08152.2647.74
obfuscate4024011-22.5898.00099.750.25
obfuscate3893854-2.9568.00098.971.03
obfuscate3863851-93.0687.00099.740.26
obfuscate3093090-7.7930.000100.000.00
obfuscate3073061-2.4877.00099.670.33
obfuscate2592590-4.3550.000100.000.00
obfuscate2352341-3.73937.00099.570.43
obfuscate2302273-2.15917.00098.701.30
obfuscate2082071-6.2758.00099.520.48
obfuscate2062042-2.0449.50099.030.97

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1370716654-1.89023.08152.2647.74
obfuscate4024011-22.5898.00099.750.25
obfuscate3893854-2.9568.00098.971.03
obfuscate3863851-93.0687.00099.740.26
obfuscate3093090-7.7930.000100.000.00
obfuscate3073061-2.4877.00099.670.33
obfuscate2592590-4.3550.000100.000.00
obfuscate2352341-3.73937.00099.570.43
obfuscate2302273-2.15917.00098.701.30
obfuscate2082071-6.2758.00099.520.48
obfuscate2062042-2.0449.50099.030.97

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1370716654-1.89023.08152.2647.74
obfuscate18211171-4.10811.05660.9939.01
obfuscate794534-1.62220.17656.9643.04
obfuscate1118031-1.75031.19472.0727.93
obfuscate482919-4.31020.42160.4239.58
obfuscate261016-0.30019.06238.4661.54
obfuscate18717413-9.50624.00093.056.95
obfuscate9090.0007.6670.00100.00
obfuscate12570.00010.57141.6758.33
obfuscate1271216-2.7858.16795.284.72
obfuscate26215-1.00016.60080.7719.23

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate41410-93.0980.000100.000.00
obfuscate3863851-93.0687.00099.740.26
obfuscate10100-52.2000.000100.000.00
obfuscate4024011-22.5898.00099.750.25
obfuscate22211-22.0008.00095.454.55
obfuscate57561-19.8937.00098.251.75
obfuscate58580-17.6720.000100.000.00
obfuscate36351-16.3718.00097.222.78
obfuscate110-14.0000.000100.000.00
obfuscate89890-11.4940.000100.000.00
obfuscate52520-9.9810.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2352341-3.73937.00099.570.43
obfuscate211-3.00035.00050.0050.00
obfuscate1118031-1.75031.19472.0727.93
obfuscate49454-1.31128.75091.848.16
obfuscate413-3.00027.66725.0075.00
obfuscate18717413-9.50624.00093.056.95
obfuscate1370716654-1.89023.08152.2647.74
obfuscate39354-2.45722.25089.7410.26
obfuscate312-2.00021.50033.3366.67
obfuscate482919-4.31020.42160.4239.58
obfuscate794534-1.62220.17656.9643.04

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1961960-4.9230.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate58580-17.6720.000100.000.00
obfuscate47470-5.5110.000100.000.00
obfuscate16160-1.6880.000100.000.00
obfuscate880-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate990-0.3330.000100.000.00
obfuscate29290-1.9310.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9090.0007.6670.00100.00
obfuscate413-3.00027.66725.0075.00
obfuscate312-2.00021.50033.3366.67
obfuscate261016-0.30019.06238.4661.54
obfuscate12570.00010.57141.6758.33
obfuscate211-3.00011.00050.0050.00
obfuscate211-3.00035.00050.0050.00
obfuscate1370716654-1.89023.08152.2647.74
obfuscate794534-1.62220.17656.9643.04
obfuscate482919-4.31020.42160.4239.58
obfuscate18211171-4.10811.05660.9939.01

Mest Spam med ratio 54.8 var:
Mon Mar 19 11:41:35 2012; Spam; 54.8; obfuscate; reply to confirm reciept; JUNK RE;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Fri Mar 2 19:31:26 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; Marie you have notifications pending;

919 st Spam och 6810 st Ham ger totalt 7729 st Mail (11% spam) till 121 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 21.4102


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 2 11:42:00 EDT 2012