&Nu Status


Mail log för Februari - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1298686612-1.80324.18152.8547.15
obfuscate3543531-21.83329.00099.720.28
obfuscate35234012-2.5769.25096.593.41
obfuscate3113092-2.3177.00099.360.64
obfuscate3013010-3.7410.000100.000.00
obfuscate2872870-90.9020.000100.000.00
obfuscate2672634-2.07219.50098.501.50
obfuscate2482435-5.25916.20097.982.02
obfuscate2322239-1.02734.33396.123.88
obfuscate2252196-4.0508.00097.332.67
obfuscate1841840-2.2550.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1298686612-1.80324.18152.8547.15
obfuscate3543531-21.83329.00099.720.28
obfuscate35234012-2.5769.25096.593.41
obfuscate3113092-2.3177.00099.360.64
obfuscate3013010-3.7410.000100.000.00
obfuscate2872870-90.9020.000100.000.00
obfuscate2672634-2.07219.50098.501.50
obfuscate2482435-5.25916.20097.982.02
obfuscate2322239-1.02734.33396.123.88
obfuscate2252196-4.0508.00097.332.67
obfuscate1841840-2.2550.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1298686612-1.80324.18152.8547.15
obfuscate1709773-8.75314.56257.0642.94
obfuscate321022-2.60016.45531.2568.75
obfuscate998118-1.81531.11181.8218.18
obfuscate35234012-2.5769.25096.593.41
obfuscate402812-2.07121.00070.0030.00
obfuscate1511429-8.56323.33394.045.96
obfuscate2322239-1.02734.33396.123.88
obfuscate58499-0.8169.77884.4815.52
obfuscate31256-3.04021.83380.6519.35
obfuscate2252196-4.0508.00097.332.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2872870-90.9020.000100.000.00
obfuscate550-40.4000.000100.000.00
obfuscate29281-27.8217.00096.553.45
obfuscate3543531-21.83329.00099.720.28
obfuscate49490-20.9180.000100.000.00
obfuscate59581-16.27620.00098.311.69
obfuscate30300-15.7330.000100.000.00
obfuscate29290-12.5860.000100.000.00
obfuscate93930-11.0750.000100.000.00
obfuscate95941-10.8407.00098.951.05
obfuscate18180-10.2220.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00038.0000.00100.00
obfuscate2322239-1.02734.33396.123.88
obfuscate39354-0.71433.75089.7410.26
obfuscate11101-2.40033.00090.919.09
obfuscate998118-1.81531.11181.8218.18
obfuscate3543531-21.83329.00099.720.28
obfuscate541-1.75027.00080.0020.00
obfuscate1298686612-1.80324.18152.8547.15
obfuscate1511429-8.56323.33394.045.96
obfuscate1201173-3.69223.33397.502.50
obfuscate1501473-1.93922.66798.002.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate3013010-3.7410.000100.000.00
obfuscate25250-2.2800.000100.000.00
obfuscate93930-11.0750.000100.000.00
obfuscate440-6.0000.000100.000.00
obfuscate880-1.3750.000100.000.00
obfuscate10100-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-4.3000.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.3330.000100.000.00
obfuscate440-0.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00038.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate2020.00020.5000.00100.00
obfuscate6154.00017.40016.6783.33
obfuscate321022-2.60016.45531.2568.75
obfuscate1298686612-1.80324.18152.8547.15
obfuscate1709773-8.75314.56257.0642.94
obfuscate1385-1.37510.20061.5438.46
obfuscate402812-2.07121.00070.0030.00
obfuscate7520.00011.50071.4328.57
obfuscate7520.0007.00071.4328.57

Mest Spam med ratio 55.4 var:
Thu Feb 2 07:58:31 2012; Spam; 55.4; obfuscate; DR. COLLINS SMITH; JUNK ATTN BENEFICIARY CONTACT FOR YOUR ATM CARD OF 15 MILLION UNITED ...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Fri Feb 3 05:03:59 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRXZhIEZyaWkgaGFyIG9j;

838 st Spam och 6408 st Ham ger totalt 7246 st Mail (11% spam) till 112 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 22.5406


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 2 11:42:01 EST 2012