&Nu Status


Mail log för Januari - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate875379496-11.43824.34343.3156.69
obfuscate4134112-20.95434.00099.520.48
obfuscate30027822-3.10813.27392.677.33
obfuscate2412365-4.88121.60097.932.07
obfuscate2342304-8.60429.00098.291.71
obfuscate2182162-6.82411.00099.080.92
obfuscate21620115-5.8918.00093.066.94
obfuscate2092072-2.89410.50099.040.96
obfuscate1921920-4.2500.000100.000.00
obfuscate18816226-7.50023.46286.1713.83
obfuscate1691690-2.6980.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4134112-20.95434.00099.520.48
obfuscate875379496-11.43824.34343.3156.69
obfuscate30027822-3.10813.27392.677.33
obfuscate2412365-4.88121.60097.932.07
obfuscate2342304-8.60429.00098.291.71
obfuscate2182162-6.82411.00099.080.92
obfuscate2092072-2.89410.50099.040.96
obfuscate21620115-5.8918.00093.066.94
obfuscate1921920-4.2500.000100.000.00
obfuscate1691690-2.6980.000100.000.00
obfuscate18816226-7.50023.46286.1713.83

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate875379496-11.43824.34343.3156.69
obfuscate1617289-17.84719.55144.7255.28
obfuscate845628-3.23224.92966.6733.33
obfuscate18816226-7.50023.46286.1713.83
obfuscate31724-2.57121.66722.5877.42
obfuscate30027822-3.10813.27392.677.33
obfuscate1008416-6.51221.00084.0016.00
obfuscate21620115-5.8918.00093.066.94
obfuscate503911-2.74432.45578.0022.00
obfuscate301911-2.47428.09163.3336.67
obfuscate15510-1.60010.50033.3366.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1441440-74.3820.000100.000.00
obfuscate57570-46.2630.000100.000.00
obfuscate12120-42.4170.000100.000.00
obfuscate28235-24.91322.60082.1417.86
obfuscate36360-21.9440.000100.000.00
obfuscate4134112-20.95434.00099.520.48
obfuscate660-18.0000.000100.000.00
obfuscate1617289-17.84719.55144.7255.28
obfuscate110-17.0000.000100.000.00
obfuscate1291263-15.5716.33397.672.33
obfuscate69681-14.70636.00098.551.45

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate752-1.20054.50071.4328.57
obfuscate41401-1.37552.00097.562.44
obfuscate853-1.80049.66762.5037.50
obfuscate211-10.00046.00050.0050.00
obfuscate100991-3.51543.00099.001.00
obfuscate29272-1.81540.50093.106.90
obfuscate38326-2.28139.50084.2115.79
obfuscate4040.00038.5000.00100.00
obfuscate15141-3.14337.00093.336.67
obfuscate69681-14.70636.00098.551.45
obfuscate1461433-0.73434.33397.952.05

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1131130-8.6370.000100.000.00
obfuscate73730-10.3560.000100.000.00
obfuscate220-8.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.8750.000100.000.00
obfuscate990-2.8890.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.7500.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate24240-1.7080.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00038.5000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate2020.00034.0000.00100.00
obfuscate716-4.0007.50014.2985.71
obfuscate31724-2.57121.66722.5877.42
obfuscate15510-1.60010.50033.3366.67
obfuscate875379496-11.43824.34343.3156.69
obfuscate1617289-17.84719.55144.7255.28
obfuscate1367-1.83332.14346.1553.85
obfuscate211-10.00046.00050.0050.00

Mest Spam med ratio 60.5 var:
Mon Jan 2 19:08:09 2012; Spam; 60.5; obfuscate; ; JUNK kenteriksson@och.nu Rolex Today -61;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Fri Jan 27 15:47:50 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU3RpbmEgQmxvbmRpaSBL;

832 st Spam och 5515 st Ham ger totalt 6347 st Mail (13% spam) till 118 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 23.4291


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 2 11:42:00 EST 2012