&Nu Status


Mail log för November - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101578523-1.39324.49952.5047.50
obfuscate43740730-3.27815.20093.146.86
obfuscate3143113-3.3926.66799.040.96
obfuscate31329419-5.12633.15893.936.07
obfuscate3073061-25.77148.00099.670.33
obfuscate25419064-7.64723.76674.8025.20
obfuscate25323914-2.07530.78694.475.53
obfuscate24222220-6.61741.40091.748.26
obfuscate2292263-7.50028.33398.691.31
obfuscate2262233-2.75347.00098.671.33
obfuscate21075135-8.49319.40035.7164.29

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101578523-1.39324.49952.5047.50
obfuscate43740730-3.27815.20093.146.86
obfuscate3143113-3.3926.66799.040.96
obfuscate3073061-25.77148.00099.670.33
obfuscate31329419-5.12633.15893.936.07
obfuscate25323914-2.07530.78694.475.53
obfuscate2292263-7.50028.33398.691.31
obfuscate2262233-2.75347.00098.671.33
obfuscate24222220-6.61741.40091.748.26
obfuscate2062060-5.3590.000100.000.00
obfuscate1961942-4.9858.00098.981.02

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101578523-1.39324.49952.5047.50
obfuscate21075135-8.49319.40035.7164.29
obfuscate25419064-7.64723.76674.8025.20
obfuscate1004951-1.42938.25549.0051.00
obfuscate43740730-3.27815.20093.146.86
obfuscate381226-1.41728.30831.5868.42
obfuscate532825-24.39339.12052.8347.17
obfuscate32725-0.85723.12021.8878.12
obfuscate1058124-3.21037.41777.1422.86
obfuscate765422-13.88942.00071.0528.95
obfuscate24222220-6.61741.40091.748.26

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-55.2500.000100.000.00
obfuscate3073061-25.77148.00099.670.33
obfuscate532825-24.39339.12052.8347.17
obfuscate990-20.3330.000100.000.00
obfuscate80782-17.1799.00097.502.50
obfuscate765422-13.88942.00071.0528.95
obfuscate14412915-10.28721.93389.5810.42
obfuscate56533-9.2649.00094.645.36
obfuscate550-9.0000.000100.000.00
obfuscate21075135-8.49319.40035.7164.29
obfuscate25419064-7.64723.76674.8025.20

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-0.65048.00095.244.76
obfuscate3073061-25.77148.00099.670.33
obfuscate1010.00048.0000.00100.00
obfuscate2262233-2.75347.00098.671.33
obfuscate3030.00046.0000.00100.00
obfuscate131121.00045.6677.6992.31
obfuscate1841786-4.07345.33396.743.26
obfuscate21714-3.42944.21433.3366.67
obfuscate412912-5.34542.91770.7329.27
obfuscate765422-13.88942.00071.0528.95
obfuscate24222220-6.61741.40091.748.26

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate67670-3.2690.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00
obfuscate990-0.5560.000100.000.00
obfuscate13130-1.2310.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate30300-2.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate160160.00034.1250.00100.00
obfuscate3030.00046.0000.00100.00
obfuscate1010.00036.0000.00100.00
obfuscate3030.00032.0000.00100.00
obfuscate5050.00026.6000.00100.00
obfuscate1010.00048.0000.00100.00
obfuscate131121.00045.6677.6992.31
obfuscate32725-0.85723.12021.8878.12
obfuscate725-0.50028.60028.5771.43
obfuscate381226-1.41728.30831.5868.42
obfuscate21714-3.42944.21433.3366.67

Mest Spam med ratio 71.6 var:
Wed Nov 23 05:35:56 2011; Spam; 71.6; obfuscate; Delbert Porter ; JUNK Fw ;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Tue Nov 1 18:04:34 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0118 -- no payment due;

1232 st Spam och 6067 st Ham ger totalt 7299 st Mail (16% spam) till 120 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 27.3076


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Dec 2 11:42:01 EST 2011