&Nu Status


Mail log för September - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate934496438-1.87324.02153.1046.90
obfuscate50649610-75.86320.40098.021.98
obfuscate3413383-20.89632.33399.120.88
obfuscate30729710-12.35721.70096.743.26
obfuscate27723542-36.97924.66784.8415.16
obfuscate2442413-11.87619.33398.771.23
obfuscate24323112-6.30728.16795.064.94
obfuscate2272270-24.1230.000100.000.00
obfuscate2072070-5.0290.000100.000.00
obfuscate19618610-3.97323.80094.905.10
obfuscate19585110-8.12916.48243.5956.41

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate934496438-1.87324.02153.1046.90
obfuscate50649610-75.86320.40098.021.98
obfuscate3413383-20.89632.33399.120.88
obfuscate30729710-12.35721.70096.743.26
obfuscate2442413-11.87619.33398.771.23
obfuscate27723542-36.97924.66784.8415.16
obfuscate24323112-6.30728.16795.064.94
obfuscate2272270-24.1230.000100.000.00
obfuscate2072070-5.0290.000100.000.00
obfuscate1881880-21.9200.000100.000.00
obfuscate1941868-39.55437.12595.884.12

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate934496438-1.87324.02153.1046.90
obfuscate19585110-8.12916.48243.5956.41
obfuscate880880.00032.5000.00100.00
obfuscate965046-1.82038.23952.0847.92
obfuscate27723542-36.97924.66784.8415.16
obfuscate442420-3.33325.25054.5545.45
obfuscate25619-0.50031.31624.0076.00
obfuscate26818-0.62514.83330.7769.23
obfuscate937716-4.39031.81282.8017.20
obfuscate281315-7.46230.93346.4353.57
obfuscate665214-26.53832.42978.7921.21

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-103.0000.000100.000.00
obfuscate96960-84.1250.000100.000.00
obfuscate14140-81.0000.000100.000.00
obfuscate50649610-75.86320.40098.021.98
obfuscate37370-67.1620.000100.000.00
obfuscate523814-49.68436.71473.0826.92
obfuscate1941868-39.55437.12595.884.12
obfuscate27723542-36.97924.66784.8415.16
obfuscate1341331-28.5118.00099.250.75
obfuscate1081080-27.0560.000100.000.00
obfuscate665214-26.53832.42978.7921.21

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00060.0000.00100.00
obfuscate1010.00057.0000.00100.00
obfuscate1082-1.50054.50080.0020.00
obfuscate1082-1.37554.00080.0020.00
obfuscate2020.00050.5000.00100.00
obfuscate1691681-3.17348.00099.410.59
obfuscate50455-1.95644.40090.0010.00
obfuscate55523-1.65441.00094.555.45
obfuscate4040.00039.2500.00100.00
obfuscate211-1.00039.00050.0050.00
obfuscate965046-1.82038.23952.0847.92

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-16.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate49490-23.3880.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9600.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate97970-1.5050.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00057.0000.00100.00
obfuscate1010.00060.0000.00100.00
obfuscate4040.00039.2500.00100.00
obfuscate880880.00032.5000.00100.00
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate5050.0007.4000.00100.00
obfuscate2020.00050.5000.00100.00
obfuscate817-1.00025.14312.5087.50
obfuscate25619-0.50031.31624.0076.00
obfuscate26818-0.62514.83330.7769.23
obfuscate936-1.33323.66733.3366.67

Mest Spam med ratio 66.2 var:
Fri Sep 16 13:29:32 2011; Spam; 66.2; obfuscate; UTF-8QAdobe20Clearance ; JUNK UTF-8QHello20Software20User20212121The...
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Thu Sep 1 15:17:18 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0116 -- no payment due;

1021 st Spam och 5885 st Ham ger totalt 6906 st Mail (14% spam) till 118 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.7042


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 2 11:42:00 EDT 2011