&Nu Status


Mail log för Augusti - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1161541620-1.49222.73946.6053.40
obfuscate80479311-84.18421.36498.631.37
obfuscate40036238-64.09927.07990.509.50
obfuscate35534114-35.57228.71496.063.94
obfuscate3022966-23.23633.16798.011.99
obfuscate25724710-31.80636.40096.113.89
obfuscate2212129-5.15626.00095.934.07
obfuscate2212210-102.3710.000100.000.00
obfuscate2192190-4.5800.000100.000.00
obfuscate2162160-49.6940.000100.000.00
obfuscate2112110-42.7490.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate80479311-84.18421.36498.631.37
obfuscate1161541620-1.49222.73946.6053.40
obfuscate40036238-64.09927.07990.509.50
obfuscate35534114-35.57228.71496.063.94
obfuscate3022966-23.23633.16798.011.99
obfuscate25724710-31.80636.40096.113.89
obfuscate2212210-102.3710.000100.000.00
obfuscate2192190-4.5800.000100.000.00
obfuscate2162160-49.6940.000100.000.00
obfuscate2212129-5.15626.00095.934.07
obfuscate2112110-42.7490.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1161541620-1.49222.73946.6053.40
obfuscate17045125-1.35638.17626.4773.53
obfuscate1506090-22.08317.61140.0060.00
obfuscate40036238-64.09927.07990.509.50
obfuscate35827-1.87528.74122.8677.14
obfuscate30624-0.83321.87520.0080.00
obfuscate856520-13.92333.80076.4723.53
obfuscate826418-0.54726.27878.0521.95
obfuscate271017-0.70035.52937.0462.96
obfuscate35534114-35.57228.71496.063.94
obfuscate372314-6.56519.42962.1637.84

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2212210-102.3710.000100.000.00
obfuscate80479311-84.18421.36498.631.37
obfuscate85787-77.28243.28691.768.24
obfuscate49490-76.1020.000100.000.00
obfuscate1851841-70.91860.00099.460.54
obfuscate33330-66.2420.000100.000.00
obfuscate40036238-64.09927.07990.509.50
obfuscate2162160-49.6940.000100.000.00
obfuscate2112110-42.7490.000100.000.00
obfuscate35534114-35.57228.71496.063.94
obfuscate25724710-31.80636.40096.113.89

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00060.0000.00100.00
obfuscate1851841-70.91860.00099.460.54
obfuscate1701691-3.11248.00099.410.59
obfuscate1010.00048.0000.00100.00
obfuscate2020.00045.0000.00100.00
obfuscate85787-77.28243.28691.768.24
obfuscate433112-16.32341.83372.0927.91
obfuscate38344-1.44140.25089.4710.53
obfuscate78735-0.42540.00093.596.41
obfuscate6060.00039.1670.00100.00
obfuscate20146-1.71438.33370.0030.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate43430-4.5350.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-1.4290.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate14140-3.0000.000100.000.00
obfuscate770-1.4290.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9090.00035.8890.00100.00
obfuscate1010.00060.0000.00100.00
obfuscate3030.00027.3330.00100.00
obfuscate6060.00039.1670.00100.00
obfuscate2020.00025.5000.00100.00
obfuscate1010.00048.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate2020.00045.0000.00100.00
obfuscate30624-0.83321.87520.0080.00
obfuscate35827-1.87528.74122.8677.14
obfuscate17045125-1.35638.17626.4773.53

Mest Spam med ratio 68.2 var:
Tue Aug 16 06:54:07 2011; Spam; 68.2; obfuscate; Rolex.com ; JUNK cmk@och.nu Rolex Official Site 03 0FF;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Aug 1 14:37:17 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0115 -- no payment due;

1189 st Spam och 6334 st Ham ger totalt 7523 st Mail (15% spam) till 117 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.1287


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 2 11:42:01 EDT 2011