&Nu Status


Mail log för Juni - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate852515337-1.85423.39560.4539.55
obfuscate51550213-14.10825.38597.482.52
obfuscate40939712-35.22424.33397.072.93
obfuscate3833767-56.97125.85798.171.83
obfuscate3773743-80.61023.33399.200.80
obfuscate36629274-63.92127.44679.7820.22
obfuscate25321241-7.15632.12283.7916.21
obfuscate242124118-53.27425.62751.2448.76
obfuscate22958171-2.36234.83625.3374.67
obfuscate22520817-4.42327.64792.447.56
obfuscate2072070-39.1740.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate852515337-1.85423.39560.4539.55
obfuscate51550213-14.10825.38597.482.52
obfuscate40939712-35.22424.33397.072.93
obfuscate3833767-56.97125.85798.171.83
obfuscate3773743-80.61023.33399.200.80
obfuscate36629274-63.92127.44679.7820.22
obfuscate25321241-7.15632.12283.7916.21
obfuscate22520817-4.42327.64792.447.56
obfuscate2072070-39.1740.000100.000.00
obfuscate2052050-4.2880.000100.000.00
obfuscate1631630-102.9020.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate852515337-1.85423.39560.4539.55
obfuscate22958171-2.36234.83625.3374.67
obfuscate242124118-53.27425.62751.2448.76
obfuscate911900.00036.4001.1098.90
obfuscate36629274-63.92127.44679.7820.22
obfuscate52943-3.11129.41917.3182.69
obfuscate25321241-7.15632.12283.7916.21
obfuscate44737-0.57119.67615.9184.09
obfuscate431033-0.10035.18223.2676.74
obfuscate875433-14.77836.42462.0737.93
obfuscate451530-1.26724.43333.3366.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1631630-102.9020.000100.000.00
obfuscate3773743-80.61023.33399.200.80
obfuscate64640-75.0000.000100.000.00
obfuscate36629274-63.92127.44679.7820.22
obfuscate17170-61.6470.000100.000.00
obfuscate3833767-56.97125.85798.171.83
obfuscate867214-55.90337.71483.7216.28
obfuscate242124118-53.27425.62751.2448.76
obfuscate663828-51.34235.21457.5842.42
obfuscate100955-43.48427.20095.005.00
obfuscate2072070-39.1740.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00052.5000.00100.00
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate716-1.00050.50014.2985.71
obfuscate18216022-1.81241.63687.9112.09
obfuscate1038716-3.70140.37584.4715.53
obfuscate1257-1.40040.00041.6758.33
obfuscate21318-1.00038.05614.2985.71
obfuscate867214-55.90337.71483.7216.28
obfuscate1899-1.66737.33350.0050.00
obfuscate614912-1.08236.83380.3319.67
obfuscate795821-2.77636.52473.4226.58

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate59590-5.7630.000100.000.00
obfuscate220-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate33330-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate550-0.8000.000100.000.00
obfuscate16160-5.2500.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220220.00033.3640.00100.00
obfuscate1010.00025.0000.00100.00
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate1010.00025.0000.00100.00
obfuscate110110.00013.8180.00100.00
obfuscate2020.00052.5000.00100.00
obfuscate2020.00027.0000.00100.00
obfuscate5050.00032.2000.00100.00
obfuscate911900.00036.4001.1098.90
obfuscate716-1.00050.50014.2985.71
obfuscate21318-1.00038.05614.2985.71

Mest Spam med ratio 66.6 var:
Sun Jun 12 04:51:58 2011; Spam; 66.6; obfuscate; fumaster@och.nu; JUNK RE fumaster@och.nu Rolex.com For You -18;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Thu Jun 2 15:52:05 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0113 -- no payment due;

1475 st Spam och 6064 st Ham ger totalt 7539 st Mail (19% spam) till 119 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.3336


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 2 11:42:00 EDT 2011