&Nu Status


Mail log för Februari - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate883515368-2.02127.02458.3241.68
obfuscate43142011-41.26226.90997.452.55
obfuscate4254169-58.76729.66797.882.12
obfuscate40238913-25.76136.46296.773.23
obfuscate34627967-31.45226.01580.6419.36
obfuscate27225319-23.26532.78993.016.99
obfuscate24122516-10.82738.68893.366.64
obfuscate1701682-12.1256.00098.821.18
obfuscate1579463-25.87216.69859.8740.13
obfuscate1511510-2.9210.000100.000.00
obfuscate1441368-5.97847.75094.445.56

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate883515368-2.02127.02458.3241.68
obfuscate43142011-41.26226.90997.452.55
obfuscate4254169-58.76729.66797.882.12
obfuscate40238913-25.76136.46296.773.23
obfuscate34627967-31.45226.01580.6419.36
obfuscate27225319-23.26532.78993.016.99
obfuscate24122516-10.82738.68893.366.64
obfuscate1701682-12.1256.00098.821.18
obfuscate1511510-2.9210.000100.000.00
obfuscate1441440-9.1320.000100.000.00
obfuscate1441368-5.97847.75094.445.56

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate883515368-2.02127.02458.3241.68
obfuscate34627967-31.45226.01580.6419.36
obfuscate1579463-25.87216.69859.8740.13
obfuscate1075057-2.44046.45646.7353.27
obfuscate481236-1.33329.69425.0075.00
obfuscate471631-0.68821.09734.0465.96
obfuscate270270.00032.3700.00100.00
obfuscate563026-5.43324.65453.5746.43
obfuscate31823-1.62529.78325.8174.19
obfuscate30723-1.00034.60923.3376.67
obfuscate1007822-0.70542.36478.0022.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-82.1050.000100.000.00
obfuscate58580-78.6380.000100.000.00
obfuscate1021020-76.5980.000100.000.00
obfuscate35305-62.90029.00085.7114.29
obfuscate4254169-58.76729.66797.882.12
obfuscate1331285-52.24253.80096.243.76
obfuscate675710-46.56135.60085.0714.93
obfuscate43142011-41.26226.90997.452.55
obfuscate1271207-35.63318.14394.495.51
obfuscate34627967-31.45226.01580.6419.36
obfuscate1321320-27.9240.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00058.0000.00100.00
obfuscate1331285-52.24253.80096.243.76
obfuscate5050.00051.8000.00100.00
obfuscate2020.00048.0000.00100.00
obfuscate1441368-5.97847.75094.445.56
obfuscate7070.00046.5710.00100.00
obfuscate1075057-2.44046.45646.7353.27
obfuscate604713-1.55345.84678.3321.67
obfuscate1010.00045.0000.00100.00
obfuscate1007822-0.70542.36478.0022.00
obfuscate936-1.66742.33333.3366.67

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-16.7500.000100.000.00
obfuscate51510-5.6670.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate14140-17.2140.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate66660-2.6210.000100.000.00
obfuscate660-0.5000.000100.000.00
obfuscate52520-3.8080.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate270270.00032.3700.00100.00
obfuscate6060.00031.3330.00100.00
obfuscate2020.00048.0000.00100.00
obfuscate1010.00045.0000.00100.00
obfuscate3030.00034.0000.00100.00
obfuscate150150.00016.2000.00100.00
obfuscate1010.00058.0000.00100.00
obfuscate7070.00046.5710.00100.00
obfuscate3030.00041.3330.00100.00
obfuscate5050.00051.8000.00100.00
obfuscate18117-2.00016.4125.5694.44

Mest Spam med ratio 70.2 var:
Sat Feb 12 21:21:30 2011; Spam; 70.2; obfuscate; ; JUNK (no subject);
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Tue Feb 1 15:27:24 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0109 -- no payment due;

1075 st Spam och 5593 st Ham ger totalt 6668 st Mail (16% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.0577


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 2 11:42:00 EST 2011