&Nu Status


Mail log för Januari - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate823485338-1.28030.43558.9341.07
obfuscate44743413-55.30927.00097.092.91
obfuscate44743017-43.19833.88296.203.80
obfuscate41434668-57.60126.39783.5716.43
obfuscate35934019-29.23535.68494.715.29
obfuscate26724027-25.22535.33389.8910.11
obfuscate2352350-82.1660.000100.000.00
obfuscate21820612-6.19425.58394.505.50
obfuscate20013961-11.30236.54169.5030.50
obfuscate19999100-26.21224.29049.7550.25
obfuscate1991990-62.6530.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate823485338-1.28030.43558.9341.07
obfuscate44743413-55.30927.00097.092.91
obfuscate44743017-43.19833.88296.203.80
obfuscate41434668-57.60126.39783.5716.43
obfuscate35934019-29.23535.68494.715.29
obfuscate26724027-25.22535.33389.8910.11
obfuscate2352350-82.1660.000100.000.00
obfuscate21820612-6.19425.58394.505.50
obfuscate1991990-62.6530.000100.000.00
obfuscate1891890-12.6980.000100.000.00
obfuscate1871861-13.76917.00099.470.53

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate823485338-1.28030.43558.9341.07
obfuscate19999100-26.21224.29049.7550.25
obfuscate41434668-57.60126.39783.5716.43
obfuscate801367-1.23131.61216.2583.75
obfuscate20013961-11.30236.54169.5030.50
obfuscate965442-2.38943.31056.2543.75
obfuscate521834-2.11125.82434.6265.38
obfuscate1047430-0.86541.86771.1528.85
obfuscate683929-1.56440.31057.3542.65
obfuscate1128428-4.88136.25075.0025.00
obfuscate26724027-25.22535.33389.8910.11

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate84840-84.0360.000100.000.00
obfuscate2352350-82.1660.000100.000.00
obfuscate990-80.5560.000100.000.00
obfuscate1048519-74.78834.78981.7318.27
obfuscate1991990-62.6530.000100.000.00
obfuscate41434668-57.60126.39783.5716.43
obfuscate503515-57.08639.00070.0030.00
obfuscate1381326-56.33329.83395.654.35
obfuscate44743413-55.30927.00097.092.91
obfuscate44743017-43.19833.88296.203.80
obfuscate660-36.8330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00048.5000.00100.00
obfuscate8080.00045.7500.00100.00
obfuscate1010.00045.0000.00100.00
obfuscate1010.00045.0000.00100.00
obfuscate736211-3.19444.45584.9315.07
obfuscate100100.00043.7000.00100.00
obfuscate965442-2.38943.31056.2543.75
obfuscate1047430-0.86541.86771.1528.85
obfuscate937815-1.56441.40083.8716.13
obfuscate3030.00040.3330.00100.00
obfuscate683929-1.56440.31057.3542.65

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate49490-7.4690.000100.000.00
obfuscate660-36.8330.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate71710-2.6620.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate770-15.7140.000100.000.00
obfuscate330-11.0000.000100.000.00
obfuscate1391390-5.3020.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate190190.00033.4210.00100.00
obfuscate110110.00033.3640.00100.00
obfuscate2020.00048.5000.00100.00
obfuscate3030.00040.3330.00100.00
obfuscate2020.00027.0000.00100.00
obfuscate100100.00043.7000.00100.00
obfuscate1010.00045.0000.00100.00
obfuscate150150.00030.5330.00100.00
obfuscate1010.00045.0000.00100.00
obfuscate8080.00045.7500.00100.00
obfuscate121111.00028.6368.3391.67

Mest Spam med ratio 62.9 var:
Sun Jan 9 14:34:49 2011; Spam; 62.9; obfuscate; abuse@och.nu; JUNK abuse@och.nu VIAGRA Official -39;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Jan 3 15:09:10 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0108 -- no payment due;

1270 st Spam och 5865 st Ham ger totalt 7135 st Mail (17% spam) till 119 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.2354


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 2 11:42:00 EST 2011