&Nu Status


Mail log för November - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1092514578-1.94230.19747.0752.93
obfuscate65464113-21.20343.07798.011.99
obfuscate52650422-34.91942.00095.824.18
obfuscate40032179-52.26829.63380.2519.75
obfuscate36535213-38.63143.00096.443.56
obfuscate31529718-12.53237.72294.295.71
obfuscate26718285-21.80226.20068.1631.84
obfuscate26523629-13.72938.89789.0610.94
obfuscate2552532-2.0286.00099.220.78
obfuscate22218438-23.58736.55382.8817.12
obfuscate2061988-5.83328.25096.123.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65464113-21.20343.07798.011.99
obfuscate1092514578-1.94230.19747.0752.93
obfuscate52650422-34.91942.00095.824.18
obfuscate36535213-38.63143.00096.443.56
obfuscate40032179-52.26829.63380.2519.75
obfuscate31529718-12.53237.72294.295.71
obfuscate2552532-2.0286.00099.220.78
obfuscate26523629-13.72938.89789.0610.94
obfuscate2022011-9.6777.00099.500.50
obfuscate2002000-58.3350.000100.000.00
obfuscate2061988-5.83328.25096.123.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1092514578-1.94230.19747.0752.93
obfuscate26718285-21.80226.20068.1631.84
obfuscate40032179-52.26829.63380.2519.75
obfuscate1328547-2.57641.02164.3935.61
obfuscate612338-5.26133.02637.7062.30
obfuscate22218438-23.58736.55382.8817.12
obfuscate522131-0.85732.29040.3859.62
obfuscate36531-0.60037.41913.8986.11
obfuscate431330-1.84623.06730.2369.77
obfuscate26523629-13.72938.89789.0610.94
obfuscate260260.00042.8080.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1541540-103.4090.000100.000.00
obfuscate98980-82.6840.000100.000.00
obfuscate74668-68.16741.00089.1910.81
obfuscate2002000-58.3350.000100.000.00
obfuscate40032179-52.26829.63380.2519.75
obfuscate25250-52.0800.000100.000.00
obfuscate1201182-51.42452.50098.331.67
obfuscate36535213-38.63143.00096.443.56
obfuscate52650422-34.91942.00095.824.18
obfuscate67670-31.2540.000100.000.00
obfuscate2001919-29.21519.88995.504.50

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00056.0000.00100.00
obfuscate2020.00053.5000.00100.00
obfuscate15105-1.90053.40066.6733.33
obfuscate1201182-51.42452.50098.331.67
obfuscate51474-2.14949.50092.167.84
obfuscate8080.00048.5000.00100.00
obfuscate1010.00048.0000.00100.00
obfuscate675215-1.59646.86777.6122.39
obfuscate6060.00045.0000.00100.00
obfuscate1129-1.00044.44418.1881.82
obfuscate20119-2.00044.1055.0095.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate67670-31.2540.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate770-3.5710.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-3.2500.000100.000.00
obfuscate42420-3.8330.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate1131130-5.2830.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00048.0000.00100.00
obfuscate2020.00056.0000.00100.00
obfuscate7070.00036.7140.00100.00
obfuscate9090.00017.1110.00100.00
obfuscate7070.00039.7140.00100.00
obfuscate8080.00048.5000.00100.00
obfuscate2020.00053.5000.00100.00
obfuscate7070.00043.2860.00100.00
obfuscate1010.00041.0000.00100.00
obfuscate260260.00042.8080.00100.00
obfuscate3030.00035.3330.00100.00

Mest Spam med ratio 71.5 var:
Thu Nov 25 11:11:07 2010; Spam; 71.5; obfuscate; Rolex.com ; JUNK hoa@och.nu Rolex For You 68 OFF;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Nov 1 16:50:31 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0106 -- no payment due;

1481 st Spam och 6679 st Ham ger totalt 8160 st Mail (18% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 33.5246


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Dec 2 11:42:00 EST 2010