&Nu Status


Mail log för Oktober - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1120534586-1.70225.22947.6852.32
obfuscate4484408-24.26429.12598.211.79
obfuscate44743017-38.61924.17696.203.80
obfuscate35333023-18.80026.69693.486.52
obfuscate34631729-25.15126.86291.628.38
obfuscate32022397-56.61926.71169.6930.31
obfuscate2902900-2.5100.000100.000.00
obfuscate28326320-3.59732.65092.937.07
obfuscate243132111-18.06816.55954.3245.68
obfuscate2262188-6.54616.75096.463.54
obfuscate2182180-57.0370.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1120534586-1.70225.22947.6852.32
obfuscate4484408-24.26429.12598.211.79
obfuscate44743017-38.61924.17696.203.80
obfuscate35333023-18.80026.69693.486.52
obfuscate34631729-25.15126.86291.628.38
obfuscate2902900-2.5100.000100.000.00
obfuscate28326320-3.59732.65092.937.07
obfuscate32022397-56.61926.71169.6930.31
obfuscate2262188-6.54616.75096.463.54
obfuscate2182180-57.0370.000100.000.00
obfuscate20619016-39.14713.87592.237.77

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1120534586-1.70225.22947.6852.32
obfuscate243132111-18.06816.55954.3245.68
obfuscate32022397-56.61926.71169.6930.31
obfuscate1308050-2.31236.14061.5438.46
obfuscate531142-1.36423.09520.7579.25
obfuscate19916534-13.15229.79482.9117.09
obfuscate926230-1.37136.36767.3932.61
obfuscate37829-1.37537.55221.6278.38
obfuscate34631729-25.15126.86291.628.38
obfuscate815229-3.51928.20764.2035.80
obfuscate663927-2.00034.81559.0940.91

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1161160-103.1030.000100.000.00
obfuscate26260-95.1150.000100.000.00
obfuscate625210-67.96240.10083.8716.13
obfuscate2182180-57.0370.000100.000.00
obfuscate1441377-56.83235.28695.144.86
obfuscate32022397-56.61926.71169.6930.31
obfuscate64640-49.3440.000100.000.00
obfuscate1161160-42.6720.000100.000.00
obfuscate20619016-39.14713.87592.237.77
obfuscate44743017-38.61924.17696.203.80
obfuscate34631729-25.15126.86291.628.38

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00058.0000.00100.00
obfuscate651-0.60053.00083.3316.67
obfuscate2020.00053.0000.00100.00
obfuscate5050.00047.6000.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate16115011-8.74741.54593.176.83
obfuscate8080.00040.6250.00100.00
obfuscate625210-67.96240.10083.8716.13
obfuscate1239-0.33339.55625.0075.00
obfuscate1010.00039.0000.00100.00
obfuscate2020.00039.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate35350-4.9140.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.1670.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate77770-2.2990.000100.000.00
obfuscate660-0.6670.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate1101100-5.2820.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate160160.00030.9380.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate5050.00047.6000.00100.00
obfuscate1010.00039.0000.00100.00
obfuscate8080.00026.3750.00100.00
obfuscate3030.00037.0000.00100.00
obfuscate2020.00039.0000.00100.00
obfuscate210210.00038.9520.00100.00
obfuscate1010.00058.0000.00100.00
obfuscate8080.00040.6250.00100.00
obfuscate6060.00032.5000.00100.00

Mest Spam med ratio 64.4 var:
Wed Oct 27 14:41:56 2010; Spam; 64.4; obfuscate; eva.ekberg@och.nu; JUNK eva.ekberg@och.nu VIAGRA Official Site ID347;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Fri Oct 1 16:06:53 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0105 -- no payment due;

1548 st Spam och 6222 st Ham ger totalt 7770 st Mail (19% spam) till 121 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.1311


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Nov 2 11:42:00 EDT 2010