&Nu Status


Mail log för September - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1221631590-1.46326.09251.6848.32
obfuscate46042436-12.37728.86192.177.83
obfuscate39938217-27.33532.11895.744.26
obfuscate37935920-41.56528.00094.725.28
obfuscate35331637-19.00926.24389.5210.48
obfuscate3403400-2.3650.000100.000.00
obfuscate3043040-72.0070.000100.000.00
obfuscate29321776-53.73724.40874.0625.94
obfuscate2432430-2.3660.000100.000.00
obfuscate236131105-17.65620.33355.5144.49
obfuscate22619729-3.51326.03487.1712.83

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1221631590-1.46326.09251.6848.32
obfuscate46042436-12.37728.86192.177.83
obfuscate39938217-27.33532.11895.744.26
obfuscate37935920-41.56528.00094.725.28
obfuscate3403400-2.3650.000100.000.00
obfuscate35331637-19.00926.24389.5210.48
obfuscate3043040-72.0070.000100.000.00
obfuscate2432430-2.3660.000100.000.00
obfuscate29321776-53.73724.40874.0625.94
obfuscate2182135-12.90127.00097.712.29
obfuscate22619729-3.51326.03487.1712.83

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1221631590-1.46326.09251.6848.32
obfuscate236131105-17.65620.33355.5144.49
obfuscate29321776-53.73724.40874.0625.94
obfuscate651649-1.31230.73524.6275.38
obfuscate803248-1.75032.22940.0060.00
obfuscate541143-2.09123.09320.3779.63
obfuscate874740-2.36230.52554.0245.98
obfuscate1056540-2.67731.22561.9038.10
obfuscate854639-16.97835.53854.1245.88
obfuscate35331637-19.00926.24389.5210.48
obfuscate965937-1.49230.10861.4638.54

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1061060-103.0750.000100.000.00
obfuscate16160-90.3750.000100.000.00
obfuscate3043040-72.0070.000100.000.00
obfuscate1811810-69.9940.000100.000.00
obfuscate675611-67.19635.81883.5816.42
obfuscate29321776-53.73724.40874.0625.94
obfuscate71710-49.1830.000100.000.00
obfuscate37935920-41.56528.00094.725.28
obfuscate330-36.0000.000100.000.00
obfuscate12611115-30.35125.73388.1011.90
obfuscate39938217-27.33532.11895.744.26

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate3030.00043.6670.00100.00
obfuscate2020.00042.5000.00100.00
obfuscate252230.00037.9138.0092.00
obfuscate11110-1.00035.9009.0990.91
obfuscate675611-67.19635.81883.5816.42
obfuscate854639-16.97835.53854.1245.88
obfuscate12111-1.00035.1828.3391.67
obfuscate392370.50034.0545.1394.87
obfuscate1198534-1.74133.79471.4328.57
obfuscate2020.00033.5000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-11.0000.000100.000.00
obfuscate24240-5.7500.000100.000.00
obfuscate330-11.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate52520-2.5190.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate31310-0.2260.000100.000.00
obfuscate1111110-5.2790.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate2432430-2.3660.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate360360.00027.4440.00100.00
obfuscate8080.00022.0000.00100.00
obfuscate2020.00042.5000.00100.00
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate4040.00015.5000.00100.00
obfuscate6060.00033.0000.00100.00
obfuscate200200.00026.6500.00100.00
obfuscate2020.00033.5000.00100.00
obfuscate1010.00030.0000.00100.00
obfuscate120120.00019.0000.00100.00
obfuscate4040.00016.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 60.9 var:
Sun Sep 5 14:16:33 2010; Spam; 60.9; obfuscate; hoa@och.nu; JUNK hoa@och.nu VAGRA Official Seller -07;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Wed Sep 1 17:04:25 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0104 -- no payment due;

1912 st Spam och 6486 st Ham ger totalt 8398 st Mail (22% spam) till 115 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 27.4231


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 2 11:42:00 EDT 2010