&Nu Status


Mail log för Juli - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091589502-1.82223.38453.9946.01
obfuscate455287168-51.23733.45863.0836.92
obfuscate34431727-25.26822.03792.157.85
obfuscate340155185-37.32329.19545.5954.41
obfuscate30428915-29.88924.06795.074.93
obfuscate29119794-19.61920.26667.7032.30
obfuscate28226517-30.30918.76593.976.03
obfuscate2312310-5.3290.000100.000.00
obfuscate1921920-87.9840.000100.000.00
obfuscate1771761-2.43214.00099.440.56
obfuscate1711638-15.97519.50095.324.68

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091589502-1.82223.38453.9946.01
obfuscate34431727-25.26822.03792.157.85
obfuscate30428915-29.88924.06795.074.93
obfuscate455287168-51.23733.45863.0836.92
obfuscate28226517-30.30918.76593.976.03
obfuscate2312310-5.3290.000100.000.00
obfuscate29119794-19.61920.26667.7032.30
obfuscate1921920-87.9840.000100.000.00
obfuscate1771761-2.43214.00099.440.56
obfuscate1711638-15.97519.50095.324.68
obfuscate340155185-37.32329.19545.5954.41

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091589502-1.82223.38453.9946.01
obfuscate340155185-37.32329.19545.5954.41
obfuscate455287168-51.23733.45863.0836.92
obfuscate15830128-2.66734.74218.9981.01
obfuscate1014972.50032.6603.9696.04
obfuscate29119794-19.61920.26667.7032.30
obfuscate450450.00033.0440.00100.00
obfuscate521141-1.09127.43921.1578.85
obfuscate16412341-27.78018.43975.0025.00
obfuscate1037132-1.62032.09468.9331.07
obfuscate1067432-4.60820.12569.8130.19

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-102.0000.000100.000.00
obfuscate1921920-87.9840.000100.000.00
obfuscate77770-71.5840.000100.000.00
obfuscate48426-69.57130.66787.5012.50
obfuscate69690-69.1010.000100.000.00
obfuscate1131049-53.86517.33392.047.96
obfuscate514011-52.6509.45578.4321.57
obfuscate220-52.5000.000100.000.00
obfuscate455287168-51.23733.45863.0836.92
obfuscate67670-39.3280.000100.000.00
obfuscate411823-39.11133.13043.9056.10

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5050.00037.4000.00100.00
obfuscate7070.00035.8570.00100.00
obfuscate150150.00035.4000.00100.00
obfuscate15830128-2.66734.74218.9981.01
obfuscate7070.00034.1430.00100.00
obfuscate455287168-51.23733.45863.0836.92
obfuscate411823-39.11133.13043.9056.10
obfuscate450450.00033.0440.00100.00
obfuscate644519-1.44432.84270.3129.69
obfuscate1014972.50032.6603.9696.04
obfuscate1037132-1.62032.09468.9331.07

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-52.5000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate66660-2.5150.000100.000.00
obfuscate330-5.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.8750.000100.000.00
obfuscate2312310-5.3290.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate180180.00025.2780.00100.00
obfuscate7070.00034.1430.00100.00
obfuscate2020.00017.5000.00100.00
obfuscate150150.00035.4000.00100.00
obfuscate100100.00027.4000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate7070.00031.8570.00100.00
obfuscate450450.00033.0440.00100.00
obfuscate300300.00021.0670.00100.00
obfuscate7070.00035.8570.00100.00
obfuscate2020.00019.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 56.3 var:
Sat Jul 3 05:41:34 2010; Spam; 56.3; obfuscate; hoa@och.nu; JUNK hoa@och.nu VIAGRA Official Site 72 OFF;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Thu Jul 1 15:47:30 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0102 -- no payment due;

2025 st Spam och 4920 st Ham ger totalt 6945 st Mail (29% spam) till 107 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.8217


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Aug 2 11:42:01 EDT 2010