&Nu Status


Mail log för Juni - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate747371376-0.45625.77149.6750.33
obfuscate445324121-51.72831.76972.8127.19
obfuscate44242121-32.45623.85795.254.75
obfuscate34032614-21.58328.57195.884.12
obfuscate335177158-46.12430.05752.8447.16
obfuscate32331013-32.10026.30895.984.02
obfuscate321212109-29.38723.84466.0433.96
obfuscate2102100-2.3520.000100.000.00
obfuscate2082080-79.7930.000100.000.00
obfuscate20619214-3.96427.42993.206.80
obfuscate1951914-6.28325.75097.952.05

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44242121-32.45623.85795.254.75
obfuscate747371376-0.45625.77149.6750.33
obfuscate34032614-21.58328.57195.884.12
obfuscate445324121-51.72831.76972.8127.19
obfuscate32331013-32.10026.30895.984.02
obfuscate321212109-29.38723.84466.0433.96
obfuscate2102100-2.3520.000100.000.00
obfuscate2082080-79.7930.000100.000.00
obfuscate20619214-3.96427.42993.206.80
obfuscate1951914-6.28325.75097.952.05
obfuscate335177158-46.12430.05752.8447.16

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate747371376-0.45625.77149.6750.33
obfuscate18216166-1.12531.4348.7991.21
obfuscate335177158-46.12430.05752.8447.16
obfuscate445324121-51.72831.76972.8127.19
obfuscate321212109-29.38723.84466.0433.96
obfuscate1242995-2.27635.30523.3976.61
obfuscate561550.00039.5451.7998.21
obfuscate661353-2.84635.56619.7080.30
obfuscate1339043-1.72237.76767.6732.33
obfuscate391381.00032.6842.5697.44
obfuscate16713334-3.94722.26579.6420.36

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-95.7500.000100.000.00
obfuscate90900-80.2670.000100.000.00
obfuscate2082080-79.7930.000100.000.00
obfuscate67634-55.85735.75094.035.97
obfuscate1011010-55.3660.000100.000.00
obfuscate445324121-51.72831.76972.8127.19
obfuscate220-51.5000.000100.000.00
obfuscate335177158-46.12430.05752.8447.16
obfuscate69690-41.0720.000100.000.00
obfuscate14013010-33.35421.20092.867.14
obfuscate44242121-32.45623.85795.254.75

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8080.00040.6250.00100.00
obfuscate561550.00039.5451.7998.21
obfuscate1339043-1.72237.76767.6732.33
obfuscate67634-55.85735.75094.035.97
obfuscate661353-2.84635.56619.7080.30
obfuscate1138-2.00035.50027.2772.73
obfuscate15114-1.00035.3576.6793.33
obfuscate1242995-2.27635.30523.3976.61
obfuscate1010.00035.0000.00100.00
obfuscate110110.00034.7270.00100.00
obfuscate392316-1.60933.31258.9741.03

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-11.0000.000100.000.00
obfuscate17170-1.8240.000100.000.00
obfuscate92920-2.5330.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate12120-6.1670.000100.000.00
obfuscate770-0.5710.000100.000.00
obfuscate1451450-5.3030.000100.000.00
obfuscate10100-3.1000.000100.000.00
obfuscate2102100-2.3520.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate160160.00032.0620.00100.00
obfuscate8080.00025.6250.00100.00
obfuscate1010.00035.0000.00100.00
obfuscate120120.00031.8330.00100.00
obfuscate3030.00022.6670.00100.00
obfuscate340340.00025.4410.00100.00
obfuscate2020.00018.5000.00100.00
obfuscate110110.00034.7270.00100.00
obfuscate8080.00026.2500.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate110110.00032.2730.00100.00

Mest Spam med ratio 61 var:
Fri Jun 18 18:04:50 2010; Spam; 61; obfuscate; hoa@och.nu; JUNK hoa VIAGRA Official Site -35;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Tue Jun 1 16:29:41 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0101 -- no payment due;

1842 st Spam och 5598 st Ham ger totalt 7440 st Mail (24% spam) till 110 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.0950


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 2 11:42:00 EDT 2010