&Nu Status


Mail log för April - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate943347596-1.08123.38836.8063.20
obfuscate46344221-49.11317.95295.464.54
obfuscate31621898-25.65617.72468.9931.01
obfuscate3093090-85.7310.000100.000.00
obfuscate30023268-40.68521.48577.3322.67
obfuscate28526916-15.75522.81294.395.61
obfuscate25621739-58.51222.82184.7715.23
obfuscate23621620-29.81532.20091.538.47
obfuscate2082062-1.6998.50099.040.96
obfuscate19918217-16.45624.35391.468.54
obfuscate19417321-4.23129.14389.1810.82

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46344221-49.11317.95295.464.54
obfuscate943347596-1.08123.38836.8063.20
obfuscate3093090-85.7310.000100.000.00
obfuscate28526916-15.75522.81294.395.61
obfuscate30023268-40.68521.48577.3322.67
obfuscate31621898-25.65617.72468.9931.01
obfuscate25621739-58.51222.82184.7715.23
obfuscate23621620-29.81532.20091.538.47
obfuscate2082062-1.6998.50099.040.96
obfuscate19918217-16.45624.35391.468.54
obfuscate19417321-4.23129.14389.1810.82

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate943347596-1.08123.38836.8063.20
obfuscate31621898-25.65617.72468.9931.01
obfuscate30023268-40.68521.48577.3322.67
obfuscate751560-3.40035.51720.0080.00
obfuscate1256659-3.12122.15352.8047.20
obfuscate451442.00021.3642.2297.78
obfuscate1086543-9.38521.30260.1939.81
obfuscate45243-2.00034.5354.4495.56
obfuscate486420.33321.26212.5087.50
obfuscate25621739-58.51222.82184.7715.23
obfuscate501337-1.23121.89226.0074.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-103.0000.000100.000.00
obfuscate80800-100.2000.000100.000.00
obfuscate18180-100.0560.000100.000.00
obfuscate3093090-85.7310.000100.000.00
obfuscate25621739-58.51222.82184.7715.23
obfuscate100955-56.78927.20095.005.00
obfuscate29290-54.6900.000100.000.00
obfuscate46344221-49.11317.95295.464.54
obfuscate77752-45.40010.00097.402.60
obfuscate87852-43.1067.00097.702.30
obfuscate30023268-40.68521.48577.3322.67

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00042.5000.00100.00
obfuscate7070.00037.7140.00100.00
obfuscate4040.00036.0000.00100.00
obfuscate751560-3.40035.51720.0080.00
obfuscate332311.50034.7426.0693.94
obfuscate45243-2.00034.5354.4495.56
obfuscate23621620-29.81532.20091.538.47
obfuscate131120.00032.1677.6992.31
obfuscate1349-0.25030.33330.7769.23
obfuscate1189127-2.03329.70477.1222.88
obfuscate5145.00029.50020.0080.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-11.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-4.7500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate52520-2.1150.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate2203.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.2860.000100.000.00
obfuscate1511510-5.3180.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate120120.00023.6670.00100.00
obfuscate6060.00017.0000.00100.00
obfuscate2020.00042.5000.00100.00
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate7070.00037.7140.00100.00
obfuscate6060.00018.6670.00100.00
obfuscate130130.00028.0770.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate7070.00025.8570.00100.00
obfuscate5050.00023.2000.00100.00
obfuscate2020.00024.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 61.9 var:
Sun Apr 18 15:57:35 2010; Spam; 61.9; obfuscate; Erectile Dysfunction (ED) Treatment - VIAGRA ; JUNK 18.4.2010 Discount ID92531;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Tue Apr 6 12:42:46 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0099 -- no payment due;

1706 st Spam och 5433 st Ham ger totalt 7139 st Mail (23% spam) till 120 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 24.0551


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun May 2 11:42:00 EDT 2010