&Nu Status


Mail log för Mars - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate778424354-1.35621.96654.5045.50
obfuscate57855523-36.23414.08796.023.98
obfuscate36026892-37.14219.87074.4425.56
obfuscate34227765-28.57823.24680.9919.01
obfuscate30928722-70.7676.86492.887.12
obfuscate30226834-28.01935.41288.7411.26
obfuscate29727918-11.72419.61193.946.06
obfuscate24520144-3.96025.02382.0417.96
obfuscate2412338-4.85419.25096.683.32
obfuscate2392363-2.0728.33398.741.26
obfuscate21119417-58.50519.41291.948.06

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate57855523-36.23414.08796.023.98
obfuscate778424354-1.35621.96654.5045.50
obfuscate30928722-70.7676.86492.887.12
obfuscate29727918-11.72419.61193.946.06
obfuscate34227765-28.57823.24680.9919.01
obfuscate30226834-28.01935.41288.7411.26
obfuscate36026892-37.14219.87074.4425.56
obfuscate2392363-2.0728.33398.741.26
obfuscate2412338-4.85419.25096.683.32
obfuscate24520144-3.96025.02382.0417.96
obfuscate21119417-58.50519.41291.948.06

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate778424354-1.35621.96654.5045.50
obfuscate36026892-37.14219.87074.4425.56
obfuscate34227765-28.57823.24680.9919.01
obfuscate1337360-3.39719.96754.8945.11
obfuscate1004357-7.41930.19343.0057.00
obfuscate593561.66724.5895.0894.92
obfuscate24520144-3.96025.02382.0417.96
obfuscate561937-6.21115.32433.9366.07
obfuscate30226834-28.01935.41288.7411.26
obfuscate38632-0.83330.00015.7984.21
obfuscate926131-3.00021.19466.3033.70

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate90882-76.3416.00097.782.22
obfuscate30928722-70.7676.86492.887.12
obfuscate21119417-58.50519.41291.948.06
obfuscate24240-55.0000.000100.000.00
obfuscate65650-45.1540.000100.000.00
obfuscate1161133-40.69916.66797.412.59
obfuscate36026892-37.14219.87074.4425.56
obfuscate57855523-36.23414.08796.023.98
obfuscate86815-30.49420.60094.195.81
obfuscate34227765-28.57823.24680.9919.01
obfuscate30226834-28.01935.41288.7411.26

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00035.5710.00100.00
obfuscate30226834-28.01935.41288.7411.26
obfuscate2020.00033.5000.00100.00
obfuscate7432.50032.00057.1442.86
obfuscate3030.00030.3330.00100.00
obfuscate1004357-7.41930.19343.0057.00
obfuscate38632-0.83330.00015.7984.21
obfuscate13010327-1.61229.18579.2320.77
obfuscate483810-2.02628.70079.1720.83
obfuscate120120.00025.6670.00100.00
obfuscate392712-1.40725.16769.2330.77

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate51510-2.4510.000100.000.00
obfuscate6600.6670.000100.000.00
obfuscate14140-5.7860.000100.000.00
obfuscate990-0.6670.000100.000.00
obfuscate1471470-5.3200.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.3330.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100100.00019.6000.00100.00
obfuscate130130.00017.2310.00100.00
obfuscate7070.00035.5710.00100.00
obfuscate120120.00025.6670.00100.00
obfuscate5050.00014.6000.00100.00
obfuscate2020.00033.5000.00100.00
obfuscate120120.00022.6670.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate100100.00023.0000.00100.00
obfuscate3030.00030.3330.00100.00
obfuscate593561.66724.5895.0894.92

Mest Spam med ratio 56.6 var:
Mon Mar 29 10:46:58 2010; Spam; 56.6; obfuscate; USA VIAGRA ID38 ; JUNK hoa@och.nu 90 0FF on Pfizer.;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Mar 1 12:31:29 2010; Mail; -105.4; obfuscate; support@pair.com; Over-usage Charges for polarn on www490.pair.com Billing ID 12330;

1431 st Spam och 6072 st Ham ger totalt 7503 st Mail (19% spam) till 114 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 22.0210


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Apr 2 11:42:00 EDT 2010