&Nu Status


Mail log för Februari - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate668376292-0.49527.08656.2943.71
obfuscate48147011-2.86820.54597.712.29
obfuscate30428618-8.48636.77894.085.92
obfuscate25917188-4.63727.22766.0233.98
obfuscate23522312-4.26025.83394.895.11
obfuscate22421311-43.85931.09195.094.91
obfuscate21315954-3.1456.44474.6525.35
obfuscate19216428-6.8666.96485.4214.58
obfuscate19112764-41.97621.64166.4933.51
obfuscate1711683-1.89313.00098.251.75
obfuscate1641631-1.9397.00099.390.61

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate48147011-2.86820.54597.712.29
obfuscate668376292-0.49527.08656.2943.71
obfuscate30428618-8.48636.77894.085.92
obfuscate23522312-4.26025.83394.895.11
obfuscate22421311-43.85931.09195.094.91
obfuscate25917188-4.63727.22766.0233.98
obfuscate1711683-1.89313.00098.251.75
obfuscate19216428-6.8666.96485.4214.58
obfuscate1641631-1.9397.00099.390.61
obfuscate21315954-3.1456.44474.6525.35
obfuscate1431430-5.3220.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate668376292-0.49527.08656.2943.71
obfuscate1114107-0.25028.9813.6096.40
obfuscate25917188-4.63727.22766.0233.98
obfuscate19112764-41.97621.64166.4933.51
obfuscate801961-1.84231.57423.7576.25
obfuscate21315954-3.1456.44474.6525.35
obfuscate1057035-3.38622.68666.6733.33
obfuscate36333-0.33327.1828.3391.67
obfuscate19216428-6.8666.96485.4214.58
obfuscate307231.00024.95723.3376.67
obfuscate714823-3.75022.26167.6132.39

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22421311-43.85931.09195.094.91
obfuscate19112764-41.97621.64166.4933.51
obfuscate54540-13.9260.000100.000.00
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate30428618-8.48636.77894.085.92
obfuscate14012119-7.30627.68486.4313.57
obfuscate330-7.0000.000100.000.00
obfuscate19216428-6.8666.96485.4214.58
obfuscate12111-6.09110.00091.678.33
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00042.0000.00100.00
obfuscate1041013-4.71338.66797.122.88
obfuscate6060.00037.6670.00100.00
obfuscate30428618-8.48636.77894.085.92
obfuscate40346-1.88234.83385.0015.00
obfuscate20812-1.37534.16740.0060.00
obfuscate10193.00034.00010.0090.00
obfuscate15313419-3.73132.26387.5812.42
obfuscate27198-0.94732.00070.3729.63
obfuscate4040.00031.7500.00100.00
obfuscate23203-1.55031.66786.9613.04

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate330-7.0000.000100.000.00
obfuscate47470-2.1910.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.5710.000100.000.00
obfuscate1431430-5.3220.000100.000.00
obfuscate550-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate5500.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00020.5000.00100.00
obfuscate6060.00037.6670.00100.00
obfuscate1010.00026.0000.00100.00
obfuscate3030.00025.3330.00100.00
obfuscate9090.00029.7780.00100.00
obfuscate5050.00020.4000.00100.00
obfuscate4040.00031.7500.00100.00
obfuscate5050.00020.4000.00100.00
obfuscate1010.00042.0000.00100.00
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate3030.00031.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 64.4 var:
Wed Feb 24 01:00:56 2010; Spam; 64.4; obfuscate; Rubens Consultor ; JUNK AMILreembolso de consulta..;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Feb 1 15:44:36 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0097 -- no payment due;

1190 st Spam och 4746 st Ham ger totalt 5936 st Mail (20% spam) till 109 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.5008


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 2 11:42:00 EST 2010