&Nu Status


Mail log för November - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7982515470.39840.45931.4568.55
obfuscate42940623-3.03431.82694.645.36
obfuscate38234636-5.24638.50090.589.42
obfuscate3613565-0.7476.00098.611.39
obfuscate27624828-7.99638.67989.8610.14
obfuscate258128130-7.43035.49249.6150.39
obfuscate24222022-30.20940.72790.919.09
obfuscate20817236-7.05816.00082.6917.31
obfuscate1811810-4.6800.000100.000.00
obfuscate16514223-1.47913.04386.0613.94
obfuscate16113724-2.52640.58385.0914.91

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42940623-3.03431.82694.645.36
obfuscate3613565-0.7476.00098.611.39
obfuscate38234636-5.24638.50090.589.42
obfuscate7982515470.39840.45931.4568.55
obfuscate27624828-7.99638.67989.8610.14
obfuscate24222022-30.20940.72790.919.09
obfuscate1811810-4.6800.000100.000.00
obfuscate20817236-7.05816.00082.6917.31
obfuscate1531521-1.86825.00099.350.65
obfuscate16514223-1.47913.04386.0613.94
obfuscate16113724-2.52640.58385.0914.91

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7982515470.39840.45931.4568.55
obfuscate258128130-7.43035.49249.6150.39
obfuscate1394495-3.45531.50531.6568.35
obfuscate831667-2.56246.86619.2880.72
obfuscate54450-1.25039.8807.4192.59
obfuscate1409248-38.64128.14665.7134.29
obfuscate494451.25033.6228.1691.84
obfuscate456390.33335.20513.3386.67
obfuscate854738-10.74545.34255.2944.71
obfuscate38234636-5.24638.50090.589.42
obfuscate20817236-7.05816.00082.6917.31

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1409248-38.64128.14665.7134.29
obfuscate24222022-30.20940.72790.919.09
obfuscate60600-13.6670.000100.000.00
obfuscate854738-10.74545.34255.2944.71
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate27624828-7.99638.67989.8610.14
obfuscate258128130-7.43035.49249.6150.39
obfuscate20817236-7.05816.00082.6917.31
obfuscate15150-6.4000.000100.000.00
obfuscate15913623-6.22140.69685.5314.47

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1331294-4.21775.75096.993.01
obfuscate211-1.00073.00050.0050.00
obfuscate140140.00053.8570.00100.00
obfuscate18216-1.50053.18811.1188.89
obfuscate5050.00052.0000.00100.00
obfuscate160160.00049.1880.00100.00
obfuscate15613620-2.55147.65087.1812.82
obfuscate2020.00047.5000.00100.00
obfuscate554213-3.09547.15476.3623.64
obfuscate831667-2.56246.86619.2880.72
obfuscate594316-2.34945.93872.8827.12

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate770-2.0000.000100.000.00
obfuscate4400.5000.000100.000.00
obfuscate15150-6.4000.000100.000.00
obfuscate660-0.3330.000100.000.00
obfuscate1811810-4.6800.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate160160.00049.1880.00100.00
obfuscate7070.00031.7140.00100.00
obfuscate140140.00037.8570.00100.00
obfuscate5050.00052.0000.00100.00
obfuscate180180.00042.2220.00100.00
obfuscate3030.00017.3330.00100.00
obfuscate1010.00016.0000.00100.00
obfuscate2020.00047.5000.00100.00
obfuscate140140.00053.8570.00100.00
obfuscate25124-2.00031.5834.0096.00
obfuscate54450-1.25039.8807.4192.59

Mest Spam med ratio 98.9 var:
Mon Nov 2 09:54:32 2009; Spam; 98.9; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Vi ger dig 50 foton gratis;
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon Nov 2 17:35:17 2009; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0094 -- 25.5 account credit;

1792 st Spam och 4847 st Ham ger totalt 6639 st Mail (26% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 37.2695


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Dec 2 11:42:00 EST 2009