&Nu Status


Mail log för Oktober - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate940544396-1.26532.77557.8742.13
obfuscate51849226-3.32136.03894.985.02
obfuscate4034003-0.5279.66799.260.74
obfuscate32529629-3.72631.62191.088.92
obfuscate30428123-14.38834.47892.437.57
obfuscate289172117-9.62827.23159.5240.48
obfuscate2212129-39.81143.66795.934.07
obfuscate20316934-8.02422.05983.2516.75
obfuscate1851850-4.3190.000100.000.00
obfuscate16313627-2.91234.11183.4416.56
obfuscate15513520-6.03041.15087.1012.90

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate940544396-1.26532.77557.8742.13
obfuscate51849226-3.32136.03894.985.02
obfuscate4034003-0.5279.66799.260.74
obfuscate32529629-3.72631.62191.088.92
obfuscate30428123-14.38834.47892.437.57
obfuscate2212129-39.81143.66795.934.07
obfuscate1851850-4.3190.000100.000.00
obfuscate289172117-9.62827.23159.5240.48
obfuscate20316934-8.02422.05983.2516.75
obfuscate1471452-1.9037.00098.641.36
obfuscate16313627-2.91234.11183.4416.56

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate940544396-1.26532.77557.8742.13
obfuscate289172117-9.62827.23159.5240.48
obfuscate1257154-2.50724.09356.8043.20
obfuscate1105852-25.62123.94252.7347.27
obfuscate58850-1.12523.02013.7986.21
obfuscate452430.00032.7214.4495.56
obfuscate45441-0.25035.4158.8991.11
obfuscate481137-0.36433.67622.9277.08
obfuscate15011535-1.78342.48676.6723.33
obfuscate20316934-8.02422.05983.2516.75
obfuscate32529629-3.72631.62191.088.92

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2212129-39.81143.66795.934.07
obfuscate1105852-25.62123.94252.7347.27
obfuscate50500-17.9000.000100.000.00
obfuscate30428123-14.38834.47892.437.57
obfuscate513120-11.48439.50060.7839.22
obfuscate289172117-9.62827.23159.5240.48
obfuscate880-9.2500.000100.000.00
obfuscate15114-9.00038.2146.6793.33
obfuscate20316934-8.02422.05983.2516.75
obfuscate440-6.2500.000100.000.00
obfuscate15513520-6.03041.15087.1012.90

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate96897-3.74298.14392.717.29
obfuscate52466-4.21749.33388.4611.54
obfuscate523-2.50047.33340.0060.00
obfuscate280280.00044.4640.00100.00
obfuscate2212129-39.81143.66795.934.07
obfuscate250250.00043.2400.00100.00
obfuscate15011535-1.78342.48676.6723.33
obfuscate131120.00042.0007.6992.31
obfuscate25214-2.04841.50084.0016.00
obfuscate918110-1.54341.20089.0110.99
obfuscate15513520-6.03041.15087.1012.90

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6000.000100.000.00
obfuscate27270-1.4440.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate880-9.2500.000100.000.00
obfuscate660-0.5000.000100.000.00
obfuscate1851850-4.3190.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.2500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00022.0000.00100.00
obfuscate1010.00026.0000.00100.00
obfuscate3030.00016.0000.00100.00
obfuscate3030.00029.0000.00100.00
obfuscate250250.00043.2400.00100.00
obfuscate160160.00036.1880.00100.00
obfuscate140140.00037.3570.00100.00
obfuscate2020.00037.5000.00100.00
obfuscate280280.00044.4640.00100.00
obfuscate452430.00032.7214.4495.56
obfuscate15114-9.00038.2146.6793.33

Mest Spam med ratio 99.9 var:
Wed Oct 7 05:57:57 2009; Spam; 99.9; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_presentkort_pE5_ICA_vE4rt_20...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Thu Oct 1 16:39:04 2009; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0093 -- 35.94 account credit;

1383 st Spam och 5114 st Ham ger totalt 6497 st Mail (21% spam) till 102 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.3261


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Nov 2 11:42:00 EST 2009