&Nu Status


Mail log för September - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate873581292-1.08628.63766.5533.45
obfuscate46845216-4.05525.31296.583.42
obfuscate30628719-14.63831.84293.796.21
obfuscate29420886-4.88028.32670.7529.25
obfuscate2442431-1.3258.00099.590.41
obfuscate23522312-47.49824.33394.895.11
obfuscate2112110-4.3180.000100.000.00
obfuscate19312271-25.95921.66263.2136.79
obfuscate18916227-9.21016.74185.7114.29
obfuscate18117110-2.12937.30094.485.52
obfuscate17715918-4.97536.88989.8310.17

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate873581292-1.08628.63766.5533.45
obfuscate46845216-4.05525.31296.583.42
obfuscate30628719-14.63831.84293.796.21
obfuscate2442431-1.3258.00099.590.41
obfuscate23522312-47.49824.33394.895.11
obfuscate2112110-4.3180.000100.000.00
obfuscate29420886-4.88028.32670.7529.25
obfuscate18117110-2.12937.30094.485.52
obfuscate18916227-9.21016.74185.7114.29
obfuscate17715918-4.97536.88989.8310.17
obfuscate1391390-2.3670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate873581292-1.08628.63766.5533.45
obfuscate29420886-4.88028.32670.7529.25
obfuscate19312271-25.95921.66263.2136.79
obfuscate719620.00016.25812.6887.32
obfuscate461135-0.45533.14323.9176.09
obfuscate18916227-9.21016.74185.7114.29
obfuscate1239627-1.26032.33378.0521.95
obfuscate431726-1.52932.11539.5360.47
obfuscate997425-2.51430.88074.7525.25
obfuscate351124-1.45532.83331.4368.57
obfuscate937023-1.50040.13075.2724.73

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23522312-47.49824.33394.895.11
obfuscate19312271-25.95921.66263.2136.79
obfuscate78780-15.7820.000100.000.00
obfuscate30628719-14.63831.84293.796.21
obfuscate18916227-9.21016.74185.7114.29
obfuscate990-8.8890.000100.000.00
obfuscate220-7.0000.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate786513-4.16998.15483.3316.67
obfuscate180180.00049.9440.00100.00
obfuscate5050.00044.2000.00100.00
obfuscate9090.00042.8890.00100.00
obfuscate102984-2.03141.00096.083.92
obfuscate150150.00040.8670.00100.00
obfuscate937023-1.50040.13075.2724.73
obfuscate25214-1.33340.00084.0016.00
obfuscate341717-2.47139.05950.0050.00
obfuscate433310-2.27338.60076.7423.26
obfuscate633-1.00038.33350.0050.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate38380-1.2890.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate12120-1.5830.000100.000.00
obfuscate39390-2.1030.000100.000.00
obfuscate660-1.6670.000100.000.00
obfuscate990-8.8890.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9090.00042.8890.00100.00
obfuscate2020.0009.5000.00100.00
obfuscate5050.00033.4000.00100.00
obfuscate9090.00031.4440.00100.00
obfuscate5050.0007.0000.00100.00
obfuscate180180.00049.9440.00100.00
obfuscate2020.00035.5000.00100.00
obfuscate150150.00040.8670.00100.00
obfuscate210210.00031.3330.00100.00
obfuscate5050.00044.2000.00100.00
obfuscate10190.00035.00010.0090.00

Mest Spam med ratio 102.1 var:
Tue Sep 15 06:11:08 2009; Spam; 102.1; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_en_weekend_i_en_av_VE4rldsa...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Tue Sep 1 14:39:44 2009; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks Sales ; Re [B4W8A2D] Customer Feedback Survey;

1079 st Spam och 5123 st Ham ger totalt 6202 st Mail (17% spam) till 109 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.8100


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 2 11:42:00 EDT 2009