&Nu Status


Mail log för Juli - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate844340504-1.41233.68140.2859.72
obfuscate37134229-4.24333.55292.187.82
obfuscate22815771-6.43931.45168.8631.14
obfuscate2149205-1.55633.2594.2195.79
obfuscate18717017-21.13535.70690.919.09
obfuscate18616026-41.52531.61586.0213.98
obfuscate1811810-4.3200.000100.000.00
obfuscate16013228-3.40236.42982.5017.50
obfuscate1551478-7.52410.75094.845.16
obfuscate14011822-1.01733.68284.2915.71
obfuscate1391372-2.7236.00098.561.44

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37134229-4.24333.55292.187.82
obfuscate844340504-1.41233.68140.2859.72
obfuscate1811810-4.3200.000100.000.00
obfuscate18717017-21.13535.70690.919.09
obfuscate18616026-41.52531.61586.0213.98
obfuscate22815771-6.43931.45168.8631.14
obfuscate1551478-7.52410.75094.845.16
obfuscate1391372-2.7236.00098.561.44
obfuscate16013228-3.40236.42982.5017.50
obfuscate14011822-1.01733.68284.2915.71
obfuscate12210913-1.60634.61589.3410.66

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate844340504-1.41233.68140.2859.72
obfuscate2149205-1.55633.2594.2195.79
obfuscate1202892-8.50017.23923.3376.67
obfuscate890890.00032.7870.00100.00
obfuscate22815771-6.43931.45168.8631.14
obfuscate663631.66719.2384.5595.45
obfuscate1036043-2.65034.09358.2541.75
obfuscate561442-0.71434.42925.0075.00
obfuscate1016239-5.17732.28261.3938.61
obfuscate1087533-1.90730.90969.4430.56
obfuscate34331-1.00033.2908.8291.18

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18616026-41.52531.61586.0213.98
obfuscate28280-23.6430.000100.000.00
obfuscate18717017-21.13535.70690.919.09
obfuscate14140-8.7860.000100.000.00
obfuscate1202892-8.50017.23923.3376.67
obfuscate1551478-7.52410.75094.845.16
obfuscate22815771-6.43931.45168.8631.14
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00
obfuscate550-5.8000.000100.000.00
obfuscate1016239-5.17732.28261.3938.61

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate685513-4.05594.15480.8819.12
obfuscate5050.00048.2000.00100.00
obfuscate871-1.42947.00087.5012.50
obfuscate1010.00047.0000.00100.00
obfuscate1038419-1.91745.26381.5518.45
obfuscate13211-1.00044.36415.3884.62
obfuscate75696-1.72540.83392.008.00
obfuscate120120.00038.5830.00100.00
obfuscate31256-2.32038.33380.6519.35
obfuscate927616-1.39538.06282.6117.39
obfuscate28424-3.25038.04214.2985.71

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate59590-1.7120.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.2730.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-3.5710.000100.000.00
obfuscate550-0.4000.000100.000.00
obfuscate1811810-4.3200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate120120.00038.5830.00100.00
obfuscate1010.00047.0000.00100.00
obfuscate3030.0009.6670.00100.00
obfuscate180180.00035.9440.00100.00
obfuscate170170.00023.8820.00100.00
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate2020.0009.0000.00100.00
obfuscate190190.00021.0000.00100.00
obfuscate3030.00030.0000.00100.00
obfuscate890890.00032.7870.00100.00
obfuscate110110.00032.6360.00100.00

Mest Spam med ratio 99.9 var:
Tue Jul 7 10:29:04 2009; Spam; 99.9; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_bE4sta_digitalkameran__fE5_e...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Wed Jul 1 16:10:58 2009; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0090 -- no payment due;

1676 st Spam och 3565 st Ham ger totalt 5241 st Mail (31% spam) till 103 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.0889


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Aug 2 11:42:01 EDT 2009