&Nu Status


Mail log för Maj - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1184400784-0.18028.46033.7866.22
obfuscate40537431-3.32429.19492.357.65
obfuscate319179140-49.25731.50056.1143.89
obfuscate25820652-0.83032.82779.8420.16
obfuscate25523817-23.73921.11893.336.67
obfuscate2102091-5.3256.00099.520.48
obfuscate20517827-1.53432.11186.8313.17
obfuscate1661660-3.5660.000100.000.00
obfuscate16314221-1.88722.52487.1212.88
obfuscate15612036-5.60831.13976.9223.08
obfuscate15010140-0.10029.9436.6793.33

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1184400784-0.18028.46033.7866.22
obfuscate40537431-3.32429.19492.357.65
obfuscate25523817-23.73921.11893.336.67
obfuscate2102091-5.3256.00099.520.48
obfuscate25820652-0.83032.82779.8420.16
obfuscate319179140-49.25731.50056.1143.89
obfuscate20517827-1.53432.11186.8313.17
obfuscate1661660-3.5660.000100.000.00
obfuscate16314221-1.88722.52487.1212.88
obfuscate1421402-2.49311.50098.591.41
obfuscate14713710-3.87687.70093.206.80

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1184400784-0.18028.46033.7866.22
obfuscate319179140-49.25731.50056.1143.89
obfuscate15010140-0.10029.9436.6793.33
obfuscate1447272-17.56923.76450.0050.00
obfuscate1033469-4.35334.76833.0166.99
obfuscate25820652-0.83032.82779.8420.16
obfuscate1287949-1.89928.73561.7238.28
obfuscate662640-0.34634.27539.3960.61
obfuscate5010401.30017.67520.0080.00
obfuscate15612036-5.60831.13976.9223.08
obfuscate362341.50034.1765.5694.44

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate319179140-49.25731.50056.1143.89
obfuscate23230-35.4780.000100.000.00
obfuscate25523817-23.73921.11893.336.67
obfuscate1447272-17.56923.76450.0050.00
obfuscate550-10.0000.000100.000.00
obfuscate550-10.0000.000100.000.00
obfuscate49427-7.73823.00085.7114.29
obfuscate39390-7.1790.000100.000.00
obfuscate15612036-5.60831.13976.9223.08
obfuscate2102091-5.3256.00099.520.48
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14713710-3.87687.70093.206.80
obfuscate523-0.50038.66740.0060.00
obfuscate140140.00037.4290.00100.00
obfuscate543222-0.93837.31859.2640.74
obfuscate8351.66737.20037.5062.50
obfuscate260260.00037.0000.00100.00
obfuscate1033469-4.35334.76833.0166.99
obfuscate875631-1.62534.71064.3735.63
obfuscate662640-0.34634.27539.3960.61
obfuscate362341.50034.1765.5694.44
obfuscate1118229-0.96333.65573.8726.13

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate13130-1.8460.000100.000.00
obfuscate39390-7.1790.000100.000.00
obfuscate550-2.2000.000100.000.00
obfuscate15150-0.4000.000100.000.00
obfuscate59590-1.9320.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate1661660-3.5660.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0007.5000.00100.00
obfuscate260260.00037.0000.00100.00
obfuscate3030.00029.6670.00100.00
obfuscate140140.00037.4290.00100.00
obfuscate362341.50034.1765.5694.44
obfuscate15010140-0.10029.9436.6793.33
obfuscate202181.00026.50010.0090.00
obfuscate182161.00019.25011.1188.89
obfuscate5010401.30017.67520.0080.00
obfuscate308220.75023.90926.6773.33
obfuscate1033469-4.35334.76833.0166.99

Mest Spam med ratio 103.5 var:
Tue May 19 07:39:59 2009; Spam; 103.5; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Upplev Costa del Sol vinn flyg eller hotell...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Fri May 1 12:06:35 2009; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; Re Grill;

1968 st Spam och 4537 st Ham ger totalt 6505 st Mail (30% spam) till 107 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.0854


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 2 11:42:01 EDT 2009