&Nu Status


Mail log för Mars - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1303740563-0.43132.65956.7943.21
obfuscate45342627-3.22834.51994.045.96
obfuscate3933903-20.34440.33399.240.76
obfuscate24821434-1.58437.44186.2913.71
obfuscate2242231-0.3866.00099.550.45
obfuscate21920415-2.43626.33393.156.85
obfuscate2132085-7.74010.00097.652.35
obfuscate19911485-21.24630.41257.2942.71
obfuscate18015327-1.52339.66785.0015.00
obfuscate1721720-4.3080.000100.000.00
obfuscate1487276-15.87526.28948.6551.35

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1303740563-0.43132.65956.7943.21
obfuscate45342627-3.22834.51994.045.96
obfuscate3933903-20.34440.33399.240.76
obfuscate2242231-0.3866.00099.550.45
obfuscate24821434-1.58437.44186.2913.71
obfuscate2132085-7.74010.00097.652.35
obfuscate21920415-2.43626.33393.156.85
obfuscate1721720-4.3080.000100.000.00
obfuscate18015327-1.52339.66785.0015.00
obfuscate1291245-2.11311.40096.123.88
obfuscate13612412-3.94494.58391.188.82

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1303740563-0.43132.65956.7943.21
obfuscate1165111-4.40031.4324.3195.69
obfuscate19911485-21.24630.41257.2942.71
obfuscate836770.50018.7017.2392.77
obfuscate1487276-15.87526.28948.6551.35
obfuscate1005149-6.15728.91851.0049.00
obfuscate1177047-2.50038.19159.8340.17
obfuscate692445-5.66731.77834.7865.22
obfuscate46343-0.66734.3496.5293.48
obfuscate360360.00039.3330.00100.00
obfuscate24821434-1.58437.44186.2913.71

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate19911485-21.24630.41257.2942.71
obfuscate3933903-20.34440.33399.240.76
obfuscate62620-16.3550.000100.000.00
obfuscate1487276-15.87526.28948.6551.35
obfuscate1021020-10.8730.000100.000.00
obfuscate2132085-7.74010.00097.652.35
obfuscate918-7.00031.25011.1188.89
obfuscate1005149-6.15728.91851.0049.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate692445-5.66731.77834.7865.22

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13612412-3.94494.58391.188.82
obfuscate210210.00046.7620.00100.00
obfuscate32329-0.66741.2769.3890.62
obfuscate815031-1.82040.48461.7338.27
obfuscate3933903-20.34440.33399.240.76
obfuscate18015327-1.52339.66785.0015.00
obfuscate360360.00039.3330.00100.00
obfuscate46415-2.29338.80089.1310.87
obfuscate1301228-1.82838.75093.856.15
obfuscate1177047-2.50038.19159.8340.17
obfuscate24821434-1.58437.44186.2913.71

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate414101.6590.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.8330.000100.000.00
obfuscate1021020-10.8730.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00
obfuscate11110-2.8180.000100.000.00
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00
obfuscate57570-2.1400.000100.000.00
obfuscate770-1.1430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate360360.00039.3330.00100.00
obfuscate4040.00021.0000.00100.00
obfuscate130130.00033.3080.00100.00
obfuscate210210.00046.7620.00100.00
obfuscate3030.00023.0000.00100.00
obfuscate170170.00034.1180.00100.00
obfuscate100100.00030.7000.00100.00
obfuscate1165111-4.40031.4324.3195.69
obfuscate46343-0.66734.3496.5293.48
obfuscate836770.50018.7017.2392.77
obfuscate32329-0.66741.2769.3890.62

Mest Spam med ratio 101.4 var:
Fri Mar 20 06:51:12 2009; Spam; 101.4; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_Playstation_Wii_Xbox__fE5_g...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon Mar 2 15:49:05 2009; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0086 -- no payment due;

1623 st Spam och 5108 st Ham ger totalt 6731 st Mail (24% spam) till 98 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.1990


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 2 11:42:00 EDT 2009