&Nu Status


Mail log för Februari - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15228316910.54029.71554.6045.40
obfuscate45844513-3.14834.46297.162.84
obfuscate25923425-3.29926.88090.359.65
obfuscate2592572-33.52922.50099.230.77
obfuscate25023614-2.83132.50094.405.60
obfuscate2122102-0.29530.50099.060.94
obfuscate1851841-6.67410.00099.460.54
obfuscate17516213-3.58024.46292.577.43
obfuscate1497772-14.92228.73651.6848.32
obfuscate1391390-4.3380.000100.000.00
obfuscate1266858-8.47128.94853.9746.03

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15228316910.54029.71554.6045.40
obfuscate45844513-3.14834.46297.162.84
obfuscate2592572-33.52922.50099.230.77
obfuscate25023614-2.83132.50094.405.60
obfuscate25923425-3.29926.88090.359.65
obfuscate2122102-0.29530.50099.060.94
obfuscate1851841-6.67410.00099.460.54
obfuscate17516213-3.58024.46292.577.43
obfuscate1391390-4.3380.000100.000.00
obfuscate1191154-2.34811.75096.643.36
obfuscate12211012-4.27380.33390.169.84

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15228316910.54029.71554.6045.40
obfuscate1497772-14.92228.73651.6848.32
obfuscate1266858-8.47128.94853.9746.03
obfuscate511500.00047.7001.9698.04
obfuscate601347-1.69218.55321.6778.33
obfuscate470470.00045.6810.00100.00
obfuscate934944-3.61235.79552.6947.31
obfuscate443410.66738.7566.8293.18
obfuscate36432-1.50030.71911.1188.89
obfuscate320320.00015.4380.00100.00
obfuscate684028-9.42524.46458.8241.18

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2592572-33.52922.50099.230.77
obfuscate1497772-14.92228.73651.6848.32
obfuscate73730-11.4110.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate684028-9.42524.46458.8241.18
obfuscate34313-9.2266.00091.188.82
obfuscate1266858-8.47128.94853.9746.03
obfuscate34340-8.0290.000100.000.00
obfuscate1851841-6.67410.00099.460.54
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12211012-4.27380.33390.169.84
obfuscate511500.00047.7001.9698.04
obfuscate470470.00045.6810.00100.00
obfuscate99936-1.04338.83393.946.06
obfuscate443410.66738.7566.8293.18
obfuscate44413-2.14638.66793.186.82
obfuscate13211-4.00038.00015.3884.62
obfuscate523-2.00036.00040.0060.00
obfuscate934944-3.61235.79552.6947.31
obfuscate433310-1.78835.50076.7423.26
obfuscate1010.00035.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate34340-8.0290.000100.000.00
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate131300.4620.000100.000.00
obfuscate14140-1.7860.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate1391390-4.3380.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate190190.00025.4740.00100.00
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate110110.00026.6360.00100.00
obfuscate470470.00045.6810.00100.00
obfuscate1010.00035.0000.00100.00
obfuscate6060.00023.1670.00100.00
obfuscate5050.00026.8000.00100.00
obfuscate320320.00015.4380.00100.00
obfuscate511500.00047.7001.9698.04
obfuscate443410.66738.7566.8293.18
obfuscate36432-1.50030.71911.1188.89

Mest Spam med ratio 101.4 var:
Thu Feb 5 06:17:00 2009; Spam; 101.4; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_kameramobil__fE5_valfri_pre...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon Feb 2 18:05:59 2009; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0085 -- no payment due;

1475 st Spam och 4706 st Ham ger totalt 6181 st Mail (23% spam) till 94 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.8739


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 2 11:42:00 EST 2009