&Nu Status


Mail log för Januari - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1223348875-1.62928.69428.4571.55
obfuscate32127546-3.32737.63085.6714.33
obfuscate29528411-3.05327.63696.273.73
obfuscate24823414-17.47023.57194.355.65
obfuscate22119328-3.17629.89387.3312.67
obfuscate2052050-2.4980.000100.000.00
obfuscate19017713-4.10793.15493.166.84
obfuscate1721720-6.5640.000100.000.00
obfuscate1611529-3.22436.55694.415.59
obfuscate15910950-3.45921.78068.5531.45
obfuscate1555699-15.37532.51536.1363.87

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1223348875-1.62928.69428.4571.55
obfuscate29528411-3.05327.63696.273.73
obfuscate32127546-3.32737.63085.6714.33
obfuscate24823414-17.47023.57194.355.65
obfuscate2052050-2.4980.000100.000.00
obfuscate22119328-3.17629.89387.3312.67
obfuscate19017713-4.10793.15493.166.84
obfuscate1721720-6.5640.000100.000.00
obfuscate1611529-3.22436.55694.415.59
obfuscate1341340-1.2910.000100.000.00
obfuscate1301300-4.2920.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1223348875-1.62928.69428.4571.55
obfuscate1555699-15.37532.51536.1363.87
obfuscate77869-14.12539.69610.3989.61
obfuscate771364-0.53816.89116.8883.12
obfuscate993861-6.18437.39338.3861.62
obfuscate600600.00043.0670.00100.00
obfuscate1034855-18.79226.34546.6053.40
obfuscate15910950-3.45921.78068.5531.45
obfuscate504460.00040.6968.0092.00
obfuscate561046-1.60033.56517.8682.14
obfuscate32127546-3.32737.63085.6714.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate220-53.0000.000100.000.00
obfuscate28280-23.3570.000100.000.00
obfuscate1034855-18.79226.34546.6053.40
obfuscate24823414-17.47023.57194.355.65
obfuscate1555699-15.37532.51536.1363.87
obfuscate77869-14.12539.69610.3989.61
obfuscate773740-10.32428.12548.0551.95

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19017713-4.10793.15493.166.84
obfuscate451440.00049.1362.2297.78
obfuscate2020.00048.5000.00100.00
obfuscate300300.00048.2000.00100.00
obfuscate30291-2.86247.00096.673.33
obfuscate600600.00043.0670.00100.00
obfuscate1010.00041.0000.00100.00
obfuscate504460.00040.6968.0092.00
obfuscate390390.00040.2050.00100.00
obfuscate77869-14.12539.69610.3989.61
obfuscate624-1.00038.00033.3366.67

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.5000.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.6000.000100.000.00
obfuscate45450-6.4890.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate12120-1.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate250250.00031.6800.00100.00
obfuscate2020.00048.5000.00100.00
obfuscate1010.00041.0000.00100.00
obfuscate600600.00043.0670.00100.00
obfuscate390390.00040.2050.00100.00
obfuscate6060.00029.1670.00100.00
obfuscate300300.00048.2000.00100.00
obfuscate2020.00013.0000.00100.00
obfuscate2020.00035.5000.00100.00
obfuscate360360.00021.8890.00100.00
obfuscate451440.00049.1362.2297.78

Mest Spam med ratio 101.4 var:
Fri Jan 30 09:30:49 2009; Spam; 101.4; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_Playstation_Wii_Xbox__fE5_g...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Thu Jan 1 06:33:17 2009; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; iso-8859-1QTrE4ning (fwd);

1956 st Spam och 4014 st Ham ger totalt 5970 st Mail (32% spam) till 103 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 31.0143


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 2 11:42:01 EST 2009