&Nu Status


Mail log för Oktober - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66903796311-1.63629.8525.6794.33
obfuscate38530184-5.51231.90578.1821.82
obfuscate32730423-3.05330.21792.977.03
obfuscate312182130-7.35225.45458.3341.67
obfuscate29124843-2.05632.95385.2214.78
obfuscate28766221-15.65230.29023.0077.00
obfuscate26117091-8.91221.24265.1334.87
obfuscate24022119-10.94126.89592.087.92
obfuscate19916930-2.88231.10084.9215.08
obfuscate19982117-3.00031.65841.2158.79
obfuscate19618313-4.54694.84693.376.63

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66903796311-1.63629.8525.6794.33
obfuscate32730423-3.05330.21792.977.03
obfuscate38530184-5.51231.90578.1821.82
obfuscate29124843-2.05632.95385.2214.78
obfuscate24022119-10.94126.89592.087.92
obfuscate19618313-4.54694.84693.376.63
obfuscate312182130-7.35225.45458.3341.67
obfuscate1741740-9.4250.000100.000.00
obfuscate26117091-8.91221.24265.1334.87
obfuscate19916930-2.88231.10084.9215.08
obfuscate1321320-4.2880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66903796311-1.63629.8525.6794.33
obfuscate28766221-15.65230.29023.0077.00
obfuscate1817174-0.57134.9483.8796.13
obfuscate16201620.00034.1420.00100.00
obfuscate312182130-7.35225.45458.3341.67
obfuscate15223129-1.69634.55815.1384.87
obfuscate19982117-3.00031.65841.2158.79
obfuscate1215116-2.60031.4574.1395.87
obfuscate15342111-1.69031.81127.4572.55
obfuscate950950.00045.3580.00100.00
obfuscate26117091-8.91221.24265.1334.87

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-39.2920.000100.000.00
obfuscate663432-16.55927.59451.5248.48
obfuscate28766221-15.65230.29023.0077.00
obfuscate24022119-10.94126.89592.087.92
obfuscate1741740-9.4250.000100.000.00
obfuscate26117091-8.91221.24265.1334.87
obfuscate312182130-7.35225.45458.3341.67
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate16115-6.00030.6006.2593.75
obfuscate38530184-5.51231.90578.1821.82
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19618313-4.54694.84693.376.63
obfuscate71701-1.11450.00098.591.41
obfuscate950950.00045.3580.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate870870.00043.2070.00100.00
obfuscate320320.00036.7500.00100.00
obfuscate1817174-0.57134.9483.8796.13
obfuscate15223129-1.69634.55815.1384.87
obfuscate16201620.00034.1420.00100.00
obfuscate1197445-2.27033.60062.1837.82
obfuscate962670-2.00033.52927.0872.92

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-4.6670.000100.000.00
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate20200-0.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.5560.000100.000.00
obfuscate63630-2.7460.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate1321320-4.2880.000100.000.00
obfuscate13130-2.1540.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate680680.00033.0740.00100.00
obfuscate8080.00028.7500.00100.00
obfuscate16201620.00034.1420.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate6060.00030.0000.00100.00
obfuscate320320.00036.7500.00100.00
obfuscate140140.00029.3570.00100.00
obfuscate4040.00022.2500.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate230230.00026.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 101.3 var:
Fri Oct 10 05:45:00 2008; Spam; 101.3; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_den_nya_iPoden_i_valfri_fE4...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Wed Oct 1 16:08:59 2008; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0081 -- no payment due;

8991 st Spam och 4321 st Ham ger totalt 13312 st Mail (67% spam) till 96 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.4152


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Nov 2 11:42:01 EST 2008