&Nu Status


Mail log för September - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40053283677-1.44826.0018.1991.81
obfuscate5775734-0.54510.00099.310.69
obfuscate39030981-3.41432.65479.2320.77
obfuscate337205132-10.45928.05360.8339.17
obfuscate331217114-2.23032.95665.5634.44
obfuscate27064206-22.03130.12623.7076.30
obfuscate24016575-3.33332.57368.7531.25
obfuscate21311697-2.42232.99054.4645.54
obfuscate21014367-9.55221.53768.1031.90
obfuscate19536159-2.00029.47218.4681.54
obfuscate19411579-3.92227.46859.2840.72

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5775734-0.54510.00099.310.69
obfuscate40053283677-1.44826.0018.1991.81
obfuscate39030981-3.41432.65479.2320.77
obfuscate331217114-2.23032.95665.5634.44
obfuscate337205132-10.45928.05360.8339.17
obfuscate1921902-7.2539.00098.961.04
obfuscate19217220-31.40128.30089.5810.42
obfuscate24016575-3.33332.57368.7531.25
obfuscate17215517-3.70379.64790.129.88
obfuscate1441440-4.3120.000100.000.00
obfuscate21014367-9.55221.53768.1031.90

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40053283677-1.44826.0018.1991.81
obfuscate27064206-22.03130.12623.7076.30
obfuscate19536159-2.00029.47218.4681.54
obfuscate1626156-1.00031.8083.7096.30
obfuscate337205132-10.45928.05360.8339.17
obfuscate331217114-2.23032.95665.5634.44
obfuscate12615111-0.73330.57711.9088.10
obfuscate21311697-2.42232.99054.4645.54
obfuscate880880.00032.0680.00100.00
obfuscate39030981-3.41432.65479.2320.77
obfuscate19411579-3.92227.46859.2840.72

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-68.9170.000100.000.00
obfuscate19217220-31.40128.30089.5810.42
obfuscate27064206-22.03130.12623.7076.30
obfuscate40400-12.1500.000100.000.00
obfuscate337205132-10.45928.05360.8339.17
obfuscate21014367-9.55221.53768.1031.90
obfuscate1921902-7.2539.00098.961.04
obfuscate1244876-7.08330.27638.7161.29
obfuscate643232-6.93827.65650.0050.00
obfuscate440-5.0000.000100.000.00
obfuscate953560-4.62933.56736.8463.16

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17215517-3.70379.64790.129.88
obfuscate53152-2.00040.8271.8998.11
obfuscate520520.00037.4230.00100.00
obfuscate953560-4.62933.56736.8463.16
obfuscate882959-2.31033.42432.9567.05
obfuscate21311697-2.42232.99054.4645.54
obfuscate331217114-2.23032.95665.5634.44
obfuscate772255-1.09132.87328.5771.43
obfuscate39030981-3.41432.65479.2320.77
obfuscate24016575-3.33332.57368.7531.25
obfuscate371225-0.66732.16032.4367.57

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate40400-12.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate18180-1.3890.000100.000.00
obfuscate71710-2.6480.000100.000.00
obfuscate14140-0.0710.000100.000.00
obfuscate1441440-4.3120.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1141140-4.1400.000100.000.00
obfuscate10100-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate880880.00032.0680.00100.00
obfuscate210210.00032.1430.00100.00
obfuscate3030.00027.6670.00100.00
obfuscate3030.00023.0000.00100.00
obfuscate300300.00029.4670.00100.00
obfuscate9090.00028.0000.00100.00
obfuscate210210.00028.5240.00100.00
obfuscate520520.00037.4230.00100.00
obfuscate240240.00031.7080.00100.00
obfuscate2020.00020.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 102.3 var:
Mon Sep 8 07:49:09 2008; Spam; 102.3; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVE4lj_ditt_pris_-_Playstation_de...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Tue Sep 2 18:31:27 2008; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0080 -- 4.75 due;

6446 st Spam och 4420 st Ham ger totalt 10866 st Mail (59% spam) till 93 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 27.9926


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 2 11:42:00 EDT 2008